BAŞKA BİR PENCEREDEN İLETİŞİM

BAŞKA BİR PENCEREDEN İLETİŞİM

“Kiminle iletişim kuruyoruz?” sorusuna cevaben aklımıza ilk gelenler arasında sadece “insanlar” mı var? Tesla’nın söylediği gibi evrenin sırrı enerji, frekans ve titreşimde gizli ise “varlıklar” ile iletişimimiz ne durumda?

İletişimde kullandığımız kelimelerin aslında bir dünya oluşturduğu ve bizim o dünyada yaşadığımızı fark edebiliyor muyuz?

Ya sözün olmadığı iletişimler? Söze dökemediklerimiz,  hissettiklerimiz, hissettirdiklerimiz… Varsayımlarımız, önyargılarımız, sezgilerimiz ve gönlümüzden geçenler… 

Bu seminerde “neden”i bulanın her halükârda “nasıl”ı çözeceğine inanarak; ”iletişime başka bir pencereden bakmayı hedefliyoruz.

İÇERİK
1.Bölüm 
Başlangıç Noktamız; Hangi İletişim?
• Kimlerle ve ne ile iletişim halindeyiz?
• İletişime; frekans, titreşim ve enerji açısından farklı bir bakış

2.Bölüm 
İletişimde Bize Ne Lazım?
• Kelimeler
   * Etkili ve İkna Edici Konuşma – Retorik – Belagat 
   * Fikir binası inşa edebilmek
   * Kelimelerin beynimiz üzerindeki etkisi
   * Tesirli söz ama nasıl?
• Beden ve Ses
   * Doğuştan gelen yetenek; yüz ifadesi okumak
   * İletişim kitaptan mı? İnsandan mı?
   * Beden ve sesi okumak/duymak
   * Sesimizi gerçekten kullanıyor muyuz?

3.Bölüm
Kelimelerin Kifayetsizliği
Kelimelerin yetmediği iletişime dair birkaç kelime…