FİNANSAL FARKINDALIK VE FİNANSAL BAKIŞ AÇISI

FİNANSAL FARKINDALIK VE FİNANSAL BAKIŞ AÇISI

Eğitmen: BURAK KÖSEOĞLU

Süre: 2 Gün

İÇERİK

•Temel Finansal Matematik 
   * Paranın zaman değeri ve faiz kavramları 
   * Anüite Hesapları 
   * Finansal Ürünler ve Matematik 
•Temel Muhasebe ve Finansal Analiz 
   * Finansal Analizin Amaçları 
   * Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tabloların İncelenmesi 
   * Bilanço 
   * Gelir Tablosu 
   * Fon Kaynakları ve Kullanımları Tablosu 
   * Net İşletme Sermayesi Değişim Hızı 
   * Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi 
   * Bilançoda Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
   * Konsolide Tabloların Oluşturulması 
   * Finansal Analiz Metodları 
   * Oran Analizi 
   * Karşılaştırmalı Analiz 
   * Yüzde Yöntemi 
   * Eğilim Yüzdeleri Yöntemi 
   * Fon Akım Analizi 
   * Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 
   * Geleceğe Dönük Finansal Tabloların Oluşturulması 
   * Finansal Analizde Sektörel Farklılıkların İncelenmesi 
• Mali Piyasalar ve Enstrümanlar 
   * Mali Piyasalar 
   * Sermaye ve Para Piyasaları 
   * Sermaye ve Para Piyasası Enstrumanları 
   * Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri 
   * Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrumanları ve Yatırımcı 
   * Yatırım ve Risk Analizi 
   * Modern Portföy Yönetimi 
• Alternatif Finansman Teknikleri