KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ANLATIM BECERİSİ EĞİTİMİ

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ANLATIM BECERİSİ EĞİTİMİ

 AMAÇ

İletişim halinde olduğumuz kişileri ne kadar tanıyorsak, iletişimin etkisini o derece yükseltmiş oluruz. Bir konuyu bir mühendisle konuşurken sayısal örnekler vermek yerinde bir karar olabilir. Bir sanatçıyla konuşurken soyut kavramlardan yola çıkmak doğru bir seçimken, bir çocuk söz konusu olduğunda geçeklerden uzaklaşmamak gerekir.

Eğer bir kişi, kendini insanlara aynı sözcükleri kullanarak ve aynı tonlamayla anlatıyorsa, o kişi iletişimin bu en temel kuralını kavramamış demektir. İletişim kurduğunuz kişiyi veya grubu önce sabırla dinleyin, araştırın ve konuşturun çünkü anlamak ve anlatmak için mümkün olduğunca tanımak gerekir. Eğer anlattıklarınız havada kalıyor ve kendinizi tekrar ettiğinizi düşünüyorsanız gelin durumu bir de birlikte gözden geçirelim.
 
İÇERİK

• Diyafram Kullanımı 
• Ses kullanımı 
• Konuşma bozuklukları
• Kişisel hatalarımızı anlama
• Konuşma nedenlerimiz
• Çalışma pratikleri 
• Kişisel gelişim çalışmaları