Murat Aksel Bukağıkıran

Murat Aksel Bukağıkıran

1975 Hatay doğumlu olan Murat Aksel Bukağıkıran, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında SMMM ünvanını aldı. Beş yıl Reysaş Lojistikte  yönetici olarak çalıştı. Reysaş Lojistik’in halka arz edilmesi, Reysaş GYO’nun kuruluşu ve halka arzında görev aldı.
2010 yılında Mutlu Akü’ye transfer oldu. 2015 yılında CFO oldu. Mutlu Akünün yabancı sermayeye satışını yönetti. Yeniden yapılanma kapsamında Holding aktifindeki gayrimenkulleri ve iştirak hisselerinin kısmi bölünmelerini yaptı.  Mutlu Akünün Borsadan çıkma sürecini yönetti. Aynı dönemde Türker Gayrimenkul’ün halka arzını yönetti.
2014 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını aldı. Aynı zamanda Kredi Derecelendirme Lisansı, Türev Araçları Lisansı, Sermaye Piyasası Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır. 
Vergi, Nakit Yönetimi, yeniden yapılanma, satınalmalar, birleşmeler ve halka arzlar konusunda uzman olan Murat Aksel Bukağıkıran bu alanda birçok projeyi başarıyla yönetmiştir.