NEREMİZLE KARAR VERİYORUZ? NÖRO PAZARLAMA

NEREMİZLE KARAR VERİYORUZ? NÖRO PAZARLAMA

AMAÇ 

Bu konferans insanları ikna etmeye yönelik çabalarınızın çoğunun beynin işleyişine uygun olmadığını gösterecek. Pazarlama, satış ve iletişim çabalarınıza kolayca uyarlayabileceğiniz çok sayıda beyin araştırmasını daha farklı bir açıdan değerlendirmenizi sağlayacak. İkna sürecine, rasyonel beynin değil, ilkel beynin hâkim olduğunu, satın almaya yönelik tüm kararlarımızı etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak. Ölçülebilir sonuçlar veren beyin temelli ikna stratejileri geliştirmenizi sağlayacak.

İÇERİK
• Üç Beyin ve Bir Karar Verici
• Düşünen ‘yeni’ beyin
• Hisseden ‘orta’ beyin 
• Karar veren ‘eski’ beyin
• Amigdala - Korteks çatışması
• Akvaryum etkisi
• Cinsiyet farklılıkları
• Geometrik ve matematik zekânın karar anına etkisi
• En yaygın bilişsel önyargılar
• Renklerin psikolojisi 
• Akılda kalıcılığın ‘U’ eğrisi
• Kayıp ve kazançların asimetrik etkisi
• ‘Biz ne söylüyoruz?’ – ‘Karşı taraf ne anlıyor?’
• Sistematik hatalar
• İknanın nörobilimi
• Dikkat bütçesi
• İlkel hakimiyet modeli
• Satın alma davranışını belirleyenler
• Değer öneriniz nasıl olmalı?
• Hikâye bilimi
• İknanın yedi katalizörü