SESLENDİRME ve TONLAMA ATÖLYESİ

SESLENDİRME ve TONLAMA ATÖLYESİ

AMAÇ

Çalışmaya katılacak kişilerin seslerini keşfederek canlandırma yapabilmelerini sağlar. Olayları ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırarak yaratıcı yetenekler keşfedilip geliştirilir. Ses ve beden dili ile canlandırma yapılacağı için empati ve olumlu düşünme becerilerini geliştirirler. Eğitim sırasında farklı alanlarda seslendirme yapıldığından için sanat bakış açıları gelişir. Kişisel gelişime belirgin katkısı olan program aynı zamanda özgüven farkındalığı sağlar. Kişiler kendilerini daha iyi ifade etmeye başladıklarında sosyalleşme ve işbirliği yapabilme yetkinlikleri de artacaktır.

İÇERİK

•  Doğru nefes tanımı ve kullanımı
•  Diyafram nedir? Nasıl kullanılır? Diyafram egzersizleri
•  Ses nedir? Nasıl oluşur?
•  Ses tonları nelerdir? Kadın ve erkek ses tonları
•  Ses telleri kullanımı ve çeşitleri 
•  Genel diksiyon tanımı ve çalışmaları
•  Öz Güven Oluşturma
•  Heyecan Kontrolü
•  Kendi Sesini Tanıma ve Geliştirme
•  Duyguları Sese Yansıtma
•  Karakter Seslendirme
•  Şiir, yazı, roman ve canlandırmalar ile çeşitli seslendirme ve tonlama