TEMEL DÜZEYDE GENEL MUHASEBE VE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

TEMEL DÜZEYDE GENEL MUHASEBE VE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Bu eğitimde işletmeler açısından temel genel muhasebe ve temel maliyet muhasebesi konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.   
Şirketlerin maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar, üretim süreçlerinin muhasebesel etkilerini analiz etmek isteyenler, muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olup stok maliyeti tespit süreçlerinin gerek vergisel gerek muhasebesel işleyişi üzerine teorik ve uygulama bilgilerini ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar için bu seminerimizin faydalı olacağına inanmaktayız. Eğitimimizde maliyet muhasebesi konuları temel seviye esas alınarak işlenmeye başlanacak ve maliyet muhasebesinin özellikli konularına kadar incelenecektir. Bu bakımdan farklı bölümlerde çalışmalarına rağmen, maliyet muhasebesi konularına ilgi duyan çalışanlara da eğitimimizin katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Eğitimin Hedefi Kitlesi  

Finans ve mali işler departmanlarında çalışan yeni ve mali müşavirlik stajyeri yeni meslek profesyonelleri 

Yöntem: Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program: Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi: 2 gün 

    
• Muhasebenin Temel Kavramları
• Belge ve Kayıt Düzeni
• Defterler
• Mali Tablolar ve Temel Mali Tablolara İlişkin İlke ve Esaslar
• Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi
• Aktif Hesaplar
• Pasif Hesaplar
• Gelir Tablosu Hesapları
• Gider Hesaplar
• VUK Değerleme Hükümleri 


• Genel Olarak Maliyetleme Sistemleri
• Maliyet Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
   * 7/A ve 7/B seçenekleri
   * Maliyet olarak nitlendirilmesi gereken unsurlar
• Stok Değerleme Yöntemleri
• Gider Dağıtım Yöntemleri
• Örnekler ile Safha Maliyeti Sistemi
• Fire Oranları
• Maliyet Muhasebesinin Bütçe Üzerine Etkileri
• Başabaş Analizlerine Giriş