4&4 İLETİŞİM

4&4 İLETİŞİM

Modüler olarak düzenlenen bu program ile kişinin iletişim süreçlerinde öz farkındalık edinerek proaktif bir yaklaşım benimsemesi amaçlanmaktadır. Eğitim modülleri katılımcıların ihtiyaç ve seviyelerine göre birbiri ile bağlantılı olarak yapılandırılmış içeriklere sahiptir. Ancak ihtiyaç analizi doğrultusunda 4 modülden oluşan bir program gerçekleştirilebileceği gibi sadece seçilen modüllere odaklanılarak tercih edilen içeriklerde derinlik kazanılabilir.

Modül 1 - Empati Çemberi
Katılımcılar ile bağ kurmak ve dinleme becerisi alanında farkındalık geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Modül 2 - Duygusal Zeka ve Empati
Duygusal Zeka kavramının tarihsel gelişimini öğrenmek, kavramın alt boyutlarında ise derinleşmek amaçlanmaktadır. Ardından EQ’nun alt boyutlarından biri olan Empati kavramı detaylıca açıklanacaktır.

Modül 3 - Transaksiyonel Analiz
Kişinin mevcut iletişim dilinde farkındalık kazanımı ardından başkaları ile iletişim süreçlerinde gelişimi hedeflenmektedir.

Modül 4 - Şiddetsiz İletişim
M. Rosenberg tarafından geliştirilen Şiddetsiz İletişim dili ile güvenli iletişim dilini oluşturan 4 adım ve proaktif yaklaşım detaylandırılacaktır.