MALİYET MUHASEBESİ

MALİYET MUHASEBESİ

AMAÇ

Küresel rekabetin vahşileştiği, ürün yaşam sürelerinin ciddi şekilde kısaldığı, süreçlerin dijitalleşmesiyle birim maliyetlerin düştüğü ve örgütler arası tedarik zincirlerinin entegrasyonu ile maliyet hesaplamanın karmaşıklaştığı bir dönemdeyiz. Maliyet muhasebesi konuya uzak olanlara ürkütücü gelebilir ama bir şirketin başarısı için en kritik süreçtir.  Ürünün birim maliyetini doğru hesaplamazsak, maliyet yönetimine nereden başlayacağımızı, dijitalleşme konusunda hangi alanlara öncelik vereceğimizi, hangi süreçlerde verimsizlik olduğunu bilemeyiz. En önemlisi, ürünün birim maliyetini doğru hesaplamadığımızda fiyat politikasında tökezleriz. Kâr ettiğimizi düşündüğümüz ürünlerde zarar ediyor olabiliriz. Satış fiyatını indirebileceğimiz ürünlerde indiremeyeceğimizi sanıyor olabiliriz. 

ErkinŞahinöz Akademi, şirketlerin planlama, fiyatlama, karar verme, kontrol etme, satış, pazarlama süreçlerini daha başarılı yönetebilmeleri için kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. 

• Maliyet ve gider ayrıştırması
• Tarihi maliyet ve ikame maliyet tercihleri 
• ​​​​​​​Mal ve hizmet üretim süreçlerinin analizi
• ​​​​​​​Gider merkezlerinin analizi
• ​​​​​​​7/A fonksiyon esası ve 7/B çeşit esası seçenekleri 
• ​​​​​​​Safha maliyet sistemi ve standart maliyet sistemi
• ​​​​​​​Maliyet olarak tanımlanması gereken unsurlar
• ​​​​​​​Giderlerin ayrıştırılması
• ​​​​​​​Gider ve maliyet dağıtım sistemleri 
• ​​​​​​​S​​​​​​​tok değerleme sistemleri
• ​​​​​​​Maliyet hesaplarının muhasebeleştirilmesi
• ​​​​​​​Maliyet azaltmaya yönelik eylem planı oluşturulması
• ​​​​​​​Sipariş maliyet sistemi
• ​​​​​​​Ürün reçeteleri
• ​​​​​​​Kapasite ve fire oranları
• ​​​​​​​Maliyet muhasebesinin bütçe ile ilişkilendirilmesi
• ​​​​​​​Başa baş analizleri
• ​​​​​​​Ürün fiyatlama stratejileri
• ​​​​​​​​​​​​​​Kılavuz hazırlanmasına destek