ERP SÜREÇ YÖNETİMİ

ERP SÜREÇ YÖNETİMİ

Tanım olarak Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin ortak bir platformda bir araya getirildiği ve işletmenin farklı fonksiyonlarını ortak bir çatı altında bütünleştirmeyi öngören yazılımlardır. Bu yazılımlar büyüklük ya da küçüklük ölçütlerine göre markalaşsa, yazılım dilleri farklılaşsada temelde aynı hedefi amaçlar. Peki hepsi aynı hedefe kilitlenmiş iken neden hiçbir ERP istenilen verileri istenildiği zaman ve istenildiği şekilde veremez? Konu sizin hangi ERP programını kullandığınız değildir? Bu kurgunun nasıl yapılacağı ile ilgilidir.

İÇERİK

 Kavramsal Tasarım: Şirketin tüm birimlerinin bir araya getirilerek kendi içlerindeki düzen ve ilişkili oldukları-olacakları departmanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi, evrak ve plan altına alınmasıdır. Bir bakıma yol haritasının çıkarılmasıdır. Ürün Kod Yapısının Belirlenmesi:

· Ürün Tanımlaması

· Ürün Grubu Tanımlamaları

· Yarı Ürün Tanımlamaları

· Hammadde Tanımlamaları

· Yardımcı Malzeme Tanımlamaları

· Hizmet Malzeme Tanımlamaları

· Teknik Malzeme Tanımlamaları Cari Tanımlamaları:

· Alıcı / Satıcı Kurallarının Tespiti · Yurt içi / Yurt dışı cari kuralları tespiti

· Grup içi / Grup Dışı cari kurallar tespiti

· Vade şartları tanımlamaları