STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Süre: 3 Gün

AMAÇ 

“Gerçek şu ki, hayatta kalmak için stratejinin ne olduğunu bilmek zorundayız.”
Eğitim programı, profesyonel hayattan aile hayatına, küresel ticaretten günlük alışverişe, uluslararası politikadan yerel seçimlere, özel ilişkilerden çocuk yetiştirmeye kadar yaşamın her alanında ve herkesin dünyasında yer bulan ‘Strateji’ kavramını açmaya çalışmak, bu felsefeden yola çıkarak kendimizi sorgulayabilmek, bizleri hedeflerimize ulaştıracak doğru stratejilerimizi geliştirmek, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamak ve sonuçlarını değerlendirebilmek ve bunların bütününde farkındalık oluşturarak farklılaşmak ve rekabet gücü kazanmayı amaçlamaktadır.

İÇERİK

• Temel Çevre Analizi / PEST ve GZFT (SWOT Analysis)
• Rekabet Analizi (Competitive Analysis: Porter's five forces)
• Dengeli Karne (The Balanced Scorecard, BSC)
• Mavi Okyanus Stratejisi (Blue Ocean Strategy)
• Temel Yetenekler (Core Competencies)
• Senaryo Planlaması (Scenario Planning)
• Değer Zinciri (The Value Chain)
• Ürün/Pazar Matrisi (Ansoff's Product/Market Grid)
• BCG Matrisi (The BCG Matrix)
• Strateji Yol Haritası (Road-Mapping)
• Kıyaslama (Benchmarking)
• İndirgenmiş Nakit Akışı (Discounted Cashflow)
• Risk Kazanç Analizi (Risk Reward Analysis)