HAZİNE YÖNETİMİ

HAZİNE YÖNETİMİ

AMAÇ

Hangi sektörde ve hangi iş kolunda faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak, her şirket, finansal piyasalardaki gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmektedir. Pasifik Havzası ile Atlantik Havzası arasındaki hegemonya savaşları, finansal krizler, finansal hizmet ve ürün çeşitliliğinin artması gibi gelişmeler, sadece finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketleri etkilememiş, finans dışı sektörlerde de faaliyet gösteren birçok farklı şirkette finansal risklerin yakından takip edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu eğitimde finansal risklerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, yönetilmesi, raporlanması anlatılmaktadır. Ayrıca, temel analizin en önemli tamamlayıcısı olan teknik analiz teknikleri, göstergeleri ve göstergelerin yorumlanışı aktarılmaktadır.

Katılımcıların, başta döviz olmak üzere, likiditesi yüksek piyasalarda “ana trend” ve “kısa vadeli eğilimlerin” tespit edilmesinde kullanılan teknikleri ve modelleri öğrenmeleri ve kendi başlarına yorumlayabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.  

İÇERİK
• Finansal risk haritasının hazırlanması
• Her bir risk faktörü için risk yönlerinin (long ya da short) tespit edilmesi
• Riske maruz değerlerin ölçülmesi (value at risk)
• Hazine yönetimi stratejisinin oluşturulması
• Emtia risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• Döviz risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• Faiz oranı risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• Net işletme sermayesi yönetimi
• Teknik analiz ve temel analiz sistemlerinin kurulması
• Hazine yönetimi biriminin kurulması, eğitilmesi, çalışır hale getirilmesi 
• Teknik Analiz
   * Bar ve mum grafikler
   * Grafiklerin yorumlanması
   * Hareketli ortalamalar
   * Hareketli ortalama stratejileri
   * Destek ve direnç kavramları
   * Trend çizimi
   * Trendler ve kanallar
   * Formasyonlar
   * Fiyat boşlukları (Gap’ler)
• Göstergeler
   * Göstergelerdeki uyumsuzluklar
   * Fibonacci çalışmaları ve altın oran
   * Bolinger bantları ve stratejileri
   * RSI göstergesi
   * MACD göstergesi
   * MOST göstergesi
   * Trend score göstergesi
   * Momentum
   * Stokastik osilatör
   * Parabolic SAR
   * Hacim analizi
   * Piyasa psikolojisi