FİNANSAL YÖNETİM

FİNANSAL YÖNETİM

AMAÇ

Şirket değerinin artırılmasını sağlayacak stratejik finansal yönetim ilkelerinin uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenler yarın olmayacak. Verinin 21. Yüzyıl’ın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde stratejik finansal yönetim, şirketlerin başarısında çok daha etkili bir konuma gelmiştir. Finansal kararları sağlıklı alabilmek için makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak gerekiyor.

Bu nedenle temel/teknik analize dayalı kur ve faiz tahmin sistemleri ile ekonomik aktiviteye yönelik öngörü sistemlerinin oluşturulması finansal yönetim danışmanlığı hizmetinin içerisinde bulunmaktadır. Uzun vadeli finansal yönetim danışmanlığı yaptığımız firmaların değerini düzenli aralıklarla hesaplamakta ve gelişimi ölçmekteyiz. Danışmanlık hizmetimizle şirketi finansal verilerden değer ve strateji üretebilecek düzeye getirmeyi hedefliyoruz. 

• Kur ve faiz tahmin sistemi – Temel ve teknik analize dayalı
• Ekonomik aktiviteye yönelik öngörü sistemi
• İhracat pazar analizi ve yurt dışından alınan yeni sipariş tahmin sistemi
• ​​​​​​​Finansal durum tespiti
• ​​​​​​​​​​​​​​Bilançonun saat yönünde ya da saate ters yönde döndürülmesi  
• ​​​​​​​İşletme sermayesi yönetiminin iyileştirilmesi
• ​​​​​​​Dinamik aktif-pasif yönetimi
• ​​​​​​​Sıfır tabanlı bütçeleme
• ​​​​​​​Günlük, haftalık, aylık ve yıllık nakit akımı tablolarının hazırlanması
• ​​​​​​​Finans ve mali işler fonksiyonlarında süreç iyileştirme
• ​​​​​​​Sermaye piyasalarına erişim
• ​​​​​​​Raporlama ve dashboard (gösterge paneli)