AİLE ANAYASASI PERFORMANS KONUŞMASI

AİLE ANAYASASI PERFORMANS KONUŞMASI

AMAÇ 

Henry Ford’un söylediği gibi “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.”

Aile anayasası “yazılı” ve “bağlayıcı” kurallar bütünüdür. Aile değerleri ve çıkarlarının “ortak” platformda buluşturulmasıdır. Aile kültürü ve şirket kültürünün tanımlanmasıdır. Aile içi ilişkiler ile iş hayatı kuralları arasındaki etkileşimin düzenlenmesidir. Bir arada olmak değil, birlikte çalışmaktır. Gücünü “benimsenmişlikten” alır. Kuşaklar arası iletişim ve rol dağılımının sağlanmasıdır. Yansız, akılcı ve etik ilkelerdir. Şirket sürekliliğinin yapı taşıdır. Sorunlarla “yüzleşme”dir. Sezgilere değil bilgeliğe dayalı yönetim anlayışıdır. Şapka karmaşasının ortadan kaldırılması, halefiyet planlamasıdır. Aile “kalabalıklaşması”, nesiller arası geçiş ve sahiplik geçiş süreçlerinin yönetilmesidir. Nepotizmden meritokrasiye geçiştir. Şirketin gelin ve damatların sirkine dönüşmesine engel olmaktır. “Bu şirket benim, ne istersem onu yaparım” anlayışının ortadan kaldırılmasıdır. Görev ayrımı, yetkilendirme ve performans ölçümlenmesinin yapılmasıdır. Yönetimde “aşure modeli”nin esas alınması, “dış akıl” kullanımı, “sivri akıl” ve ihtilaf yönetimidir. Adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerinden oluşan kurumsal yönetim esaslarının içselleştirilmesidir. 

İÇERİK

• Kurumsal Yönetim İlkeleri
   * Geometrik zeka ve matematik zeka
   * Aşure modeli
   * Sahte eşitlik
   * Kıdeme ya da yaşa saygı ile performansa saygı
   * Halefiyet planlaması
   * Eltiler/gelinler/damatlar krizi
   * Ego savaşları
   * Şapkaların karmaşası
   * Bilen insan ve bizden insan
   * “Evetçiler”in kararları
   * Beden büyümesi ve beyin büyümesi
   * Karar sahibi ve sermaye sahibi
   * “Biz ve onlar” dinamiği ve “kazan-kaybet” ilişkisi
   * Mayınlı alanlar
   * Devlet başa ya da kuzgun leşe
   * Nepotizm ve meritokrasi
   * “Samurai dönemi” bitmiştir
   * Yin veYang - İhtilaf yönetimi
   * Meleklerden faydalanmak ve şeytanları susturmak
   * Safsatalar
   * Genelciler (her şeyin bir şeyi) ve özelciler (bir şeyin her şeyi)
   * Yer çekimi ve gök itimi
   * Bilirbilmezler
   * Deve dikeni

• Aile Anayasası
   * “Dönüm noktası” liderliği
   * Risk değerlendirmesi ve kriz yönetimi
   * Hezarfenlik
   * “Birlikte” olmak ve “bir arada” olmak
   * İşinizin “S” eğrisi
   * Kuşaklar arası çatışma 
   * “Dar koridor” yönetimi
   * “Dış akıl” kullanımı
   * “Sivri akıl” yönetimi
   * Aile Anayasası ne DEĞİLDİR?
   * Operasyonel anayasa 
   * Hekim, hakim ve hakem – “Batarya Teorisi”
   * Pay sahipleri sözleşmesi
   * Ana sözleşme