AKILLI ÜRETİM YÖNETİMİ

AKILLI ÜRETİM YÖNETİMİ

AMAÇ

Birinci sanayi devrimi, atölye üretiminden fabrika üretimine geçişti. Aletli üretimden makineli üretime dönüşümdü. İkinci sanayi devrimi, sabit bant üretimden hareketli bant üretimine geçişti. Ford’un otomobil fabrikalarında doğan bu devrim düşük adetli üretimden kitlesel üretime dönüşümdü.

Üçüncü sanayi devrimi, tek kalıp üretimden esnek üretime geçişti. 2011 yılından beri de dördüncü sanayi devriminin içindeyiz. Nesnelerin interneti, büyük veri analizi, biyoteknoloji, bulut teknolojileri, siber fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar ve cobotların şekillendirdiği Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital ortamda sadece büyük hayal kurabilenler, hayalinin algoritmasını yazabilenler, algoritmasını tasarıma dönüştürebilenler, tasarımını planlayabilenler, planladığını esnek yöntemlerle üretebilenler, ürettiğini pazarlama 4.0 standartlarında sunabilenler, sunduğunu dijitalleştirip nihai kullanıcı ile buluşturabilenler rekabet edebilecekler. 

Bu dönüşümün neresindeyiz? Endüstri 4.0 dönüşümü, uzun bir yol ve biz henüz yolun başındayız. Sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için gereken teknoloji ve eğitim altyapısını şimdiden kurmamız ve eski yapıyı yeni ihtiyaçlara göre uyarlamamız gerekiyor.   

• Neden aynı makina parkı ile gelişmiş ülkelerden daha az üretiyoruz?
• Neden standart kalitede üretemiyor ve ürün geliştiremiyoruz?
• Neden bizimle aynı görüşte olan insanlarla çalışıyor, farklı insanların aklını kullanmıyoruz?
• Neden esas işimizden çok tali alanlara odaklanıyoruz?
• Neden departman savaşları içinde eşiniyoruz?
• Neden hedeflerimize iş bölümü ile ulaşmaya çalışmıyoruz.?
• Neden farklı düşünemiyor ve basmakalıp yönetemlerle yerimizde sayıyoruz?

Bu eğitimde zamanı yönetebilme ve lehimize çevirebilme yollarının aktarılması ile işletme içindeki her türlü kaybı tek tek inceleyip, doğru zaman, üretim ve yönetim şekillerinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır. 

İÇERİK

• Sanayi devrimi
   * 1.0 Su ve buhar 
   * 2.0 Elektrik ve seri üretim
   * 3.0 Otomasyon 
   * 4.0 İnternet ve dijital dünya

• Karar verme ve problem çözme (6 Sigma)
   * Tanımla
   * Ölç
   * Analiz et
   * Geliştir
   * Kontrol et
   * Hedefe ulaş

• İşletmelerde 8 kayıp analizi (8 Waste)
   * Kusurlar
   * Fazla üretim
   * Bekleme süreleri 
   * Fabrika içi taşıma
   * Stok kontrol
   * Çalışan hareketi
   * Ekstra proses

• Çalışanın kültürü ve iletişim
   * Cronysim 
   * Mentör
   * İç müşteri ve iç tedarikçi
   * Departman savaşları
   * Azınlık psikolojisi

• Duygusal zeka (EQ-EI)
   * Kişisel bütünlük
   * Özdenetim
   * Motivasyon
   * Empatik iletişim
   * Sosyal beceri

• Hedef yönetimi
   * Patron ne ister
   * Şirket ne hedefler
   * Çalışan ne bekler
   * Müşteri ne hayal eder

• Değişim zamanında liderlik
   * Planları özetleme
   * Sorulara zaman ayırma
   * Sorunları azaltma
   * Başarıyı alkışlama
   * Problemleri tek tek çözme
   * Bildiklerini paylaşma
   * Eğitim ve öğrenim