AMACA GÖTÜREN SUNUM

AMACA GÖTÜREN SUNUM

AMAÇ

Belki bir mülakatta, belki bir iş toplantısında, belki bir aile yemeğinde… Mekânlar ve kişiler değişse bile biz sürekli sunum yapmaktayız. Ya bir fikir ya bir talep, ya bir mazeret veya bir tecrübe… Sunumun amacı bir slayt serisini göstermekten çok bir konuyu kalıcı şekilde muhataba aktarmak; muhatabın görüş, karar, plan ya da bilgi seviyesini değiştirmektir.

Bu eğitim, her seviyedeki satışçı ile mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler için tasarlanmıştır. Kişileri, slaytlara bağımlı anlatımdan kurtarmak ve sunum yetkinliğini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Katılımcılar, belli bir amaca yönelik sunumun planlanıp hazırlanmasını, sunum esnasında farklı katılımcı yaklaşımlarının yönetilmesini ve sunumu desteklemek üzere kullanılan araçları öğrenebilirler.

İÇERİK
• Nokta atışı sunum
• Sunumun bileşenleri
• Sunum verimliliğine etki eden temel faktörler
• Sunum iletişimi
• Sunum tipleri ve amaçları
• Sunuma hazırlık
• Sunum gerçekleştirilmesi
• Uygulamalar