BİLGİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

BİLGİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

AMAÇ

Göreceli, depolanamayan, geri alınamayan, ikame edilemeyen ve değeri ölçülemeyen bir meta olarak zamana bakış açımız aslında hayata bakış açımızdır. Zaman hızlandıkça değerlenen bir kavramdır gerçekte. Çünkü zaman önceki yüzyıllarda olduğu gibi akmamaktadır. Ve birim zamana yüklenen değer değişmiştir. Ve buna neden olan yegâne gerçek; bilginin ta kendisidir. Artık birim zamanda hayatımızdan geçen bilgiye ulaşım hızımız ve bilgiyi yönetmemiz, zamanı nasıl yönettiğimize bağlı. Program farklı bir bakış açısıyla zamanın iş hayatı ve bireysel hayattaki önemini tanımlamayı ve bu önem doğrultusunda hayatımızda yarattığı baskıyı ve stresi açıklayarak hangi önceliklerin nasıl ve neye göre sıralanacağını ve buna göre planlamanın nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede; Ne acildir? Ne değildir? Bizi zamanı doğru yönetmekten ne alıkoyar? Bu engeller nasıl aşılır? sorularına cevap aranırken ve zamanla yarışırken veri, enformasyon ve bilgi kaynaklarının “Kurumsal Bilgi Yönetim Stratejileri” ile nasıl yönetileceği, bilgi nehrine ulaşmak isterken veri selleri arasında kaybolmama ilham verici ve ilgi çekici metotlarla anlatılmaktadır.

İÇERİK

Zaman Yönetimi Nedir?

Zaman Baskısı ve Stres Zamanı Yönetmek için…

Zaman Yönetiminin Engelleri

Zaman Tuzakları

Amaçlar, Öncelikler, Siz ve Zaman

Plan, Planlama Programı ve Planlama Zamanın İçinde Akan Bilgi nedir?

Bilgi üreticileri Bilgi kullanıcıları Bilgi varlıkları (Entelektüel sermaye)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

İletişim Sistemi

Bilgi Yönetim Sistemi

Enformasyon Yönetimi Sistemi

Örgüt Kültürü

Zaman ve Bilgi Bilgi Çalışanları

Bilgi Merkezi

Bilgi Yönetim Stratejisi

Bilgi Yönetimi

Uygulama Adımları: Senaryolu Eğitim