BİREYSEL LİDERLİK PROGRAMI

BİREYSEL LİDERLİK PROGRAMI

Beyin Temelli Liderlik

Beyin temelli kişisel liderlik yaklaşımı istenen, hedeflenen performans değişimi için davranışların altında yatan tutum ve duygulara yani Biz Kimiz?’e odaklanmaktır. Çünkü burada değişim yaratılmadığı sürece insanlar kendilerinden istenilen davranışları sergilemeyecekler. Neuroscience duygusal değişimi yaratmada ve kişinin kendisini tanıyıp anlamasında bilimsel bir altyapı sunmaktadır. Nöroplastisite de ise VUCA yani belirsizliğin ve öngörülemezliğinhüküm sürdüğü günümüz iş dünyasında kişilerin kendilerinden beklenen davranışları sergilemesi için gereken duygusal değişimlerin sağlanabileceği süreç ortaya koyulmaktadır.

Liderlik Potansiyelini Geliştirmek

Etkin Liderliğin Özellikleri

•Liderlik etkinliğine katkıda bulunan karakteristik özellikleri tanımlamak

•Liderlik başarısı için hayati olan yetkinlikleri belirlemek için Liderlik modelini analiz etmek

•Benzersiz liderlik yetkinlik gelişimi modelini tanımlamak

•Liderliğin mevcut güçlü yönlerini belirlemek

•Gelişim için liderlik yetkinliği seçmek Bütünlük İçinde Liderlik Etmek

•Dürüstlük ve doğruluğun diğerleri üzerindeki etkisini tanımlamak

•Güvenilir bir lider olarak hizmet etmek için yöntemleri değerlendirmek

•Değerlerini şekillendiren ve etkin liderlik konusundaki inançlarına katkıda bulunan deneyimleri belirlemek

•Bir Kişisel liderlik amaç beyanı oluşturmak

•Liderlik amacınızı ikna edici bir şekilde iletmek Başarılı Sonuçlar için Diğerlerine Liderlik Etmek

•Çalışmayı yönetmek ve insanlara liderlik etmek arasındaki ayrımı yapmak

•Bireysel katılımcıdan liderliğe geçiş için gerekli eylemleri belirlemek

•Güven ilişkileri kurmak için teknikler kullanmak

•Görevleri etkin yönetmek için yöntemler tanımlamak

• Etkin şekilde görev atamak Liderlik Yetkinliğini Geliştirmek Bir Liderlik Etki Planı oluşturmak için değerlendirme sonuçlarını kullanmak

•Takipçiler Elde Etmek

•Programda bugüne kadar öğrenilen dersleri değerlendirmek

•Etkin liderlik ve takipçilik arasındaki ilişkiyi incelemek

•Etkin takipçilerin karakteristik özelliklerini tanımlamak

•Otorite türlerini ve sonuçlarını değerlendirmek

•Diğerlerini olumlu yönde etkilemek ve koçluk yapmak için teknikler kullanmak

•Güven Veren Bir İletişim Kurmak

•Doğal iletişimin tipik engellerini belirlemek

•Doğal olarak iletişim kurmak

•Etkin geribildirim vermek ve almak

•Performansa Rehberlik Etmek

•İnsan İlişkileri Prensipleri de dahil, belirli bir ilişkiyi geliştirmek için öğrendiğiniz liderlik yetkinliklerini ve tekniklerini uygulamak

•Net performans beklentilerinin önemini açıklamak

•En yüksek performansa yönelik potansiyel engellerin belirlenmesi

•Başkalarına odaklanmayı arttırmak Liderlik Potansiyelini Geliştirmek-

Öz-farkındalığı Artırmak

•Perspektif ve öz farkındalık arasındaki ilişkiyi tanımlamak

•Öz farkındalığın yükselmesinin etkin liderliğe etkisini tanımlamak

•Kişisel farkındalığı derinleştirmek Zor Durumlarda Güvenilirliği Korumak

•Kişisel tetikleyicileri belirlemek ve öz denetim için stratejiler geliştirmek

•Baskı altındaki doğal eğilimlerimizi belirlemek

•Zor durumları ve çatışmaları güven, diplomasi ve zarafetle yönetmek

•Öz denetimi derinleştirmek •Liderlik güvenini uygun şekilde iletmek

•Kendinizi ve Başkalarını Geliştirmek

•Diğerlerinin güçlü yanlarını geliştirmenin önemini tanımlamak

•Başkalarını geliştirmek için teknikler kullanmak

•En güçlü yanınızdan nasıl liderlik yapacağınızı değerlendirmek

•Liderlik Etki Planını gözden geçirmek ve ince ayar yapmak