ÇAĞDAŞ SATIŞ FELSEFESİ

ÇAĞDAŞ SATIŞ FELSEFESİ

AMAÇ

“Değişim” karşı konulamayan, her geçen gün hızlanan ve her alana yayılan bir çeşit virüs. Yaşadığımız çevre, yaşam şeklimiz, tercihlerimiz, hobilerimiz, hayallerimiz ve tabii ki işimiz bu virüsten etkileniyor. Değişime uyum sağlayıp bağışıklık kazanmak ve hayatı devam ettirmek ile bu virüse yenilip yok olmak arasında bir karar vermek zorundayız. Satış işindeysek ve satış performansımızı sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital dinamikleri, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamamız ve uyum sağlamamız gerekiyor.

Bu eğitimi alan katılımcılar değişen dünya düzeninde satış sonuçlarını etkileyen unsurları, bu unsurlara nasıl uyum sağlayacaklarını ve yaşam rutinlerine dâhil etmeleri gereken faaliyetleri öğrenebilirler. Hayata ve satışa bakış açılarını yeniden şekillendirebilirler. ‘Çağdaş Satış Felsefesi’ eğitiminde, değişen ve dijitalleşen dünyada satış faaliyetlerini etkileyen unsurlar ve bunlara uyum sağlamak için yapılması gerekenler ele alınır. Eğitim; her seviyeden satış profesyoneli, satış ekibinin üst düzey yöneticileri, satış faaliyetleriyle doğrudan ilişkili diğer birimlerin çalışanları ve yöneticileri ve mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler için tasarlanmıştır.

İÇERİK
• Ticaretin tarihsel gelişimi
• Satışta verimlilik
• Satışta süreklilik
• Networking
• Değer odaklılık