ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

AMAÇ

Bu eğitimde, katılımcıların kendini iyi tanıması, genelde çatışmanın (özelde kuşak çatışmasının) ne olduğunu anlaması, çatışmanın aşamalarını bilmesi, analitik yaklaşım göstermesi, çatışmayı yönetebilme biçimlerini öğrenmesi, hangi durumlarda hangi davranışın kullanılması gerektiğini bilmesi amaçlanmaktadır.

İÇERİK
• Kuşak Nedir?
   * Ortak değer, inanç, beklenti, davranış
   * Aynı akvaryumdakiler
• Sessiz Kuşak (1925-1945)
   * Kıtlık, açlık, işsizlik = Tasarruf
   * Eşsiz bilgi kaynağı ve pratik zekâlı
   * Bugünkü iş yaşamının temelini attı
   * İstikrar arar
   * Uyumlu uşak
   * Otoriteye saygılı
   * Gelenekselci
   * Risk iştahı düşük
   * Sadık
   * Çok çalışkan
   * Yaşamak için çalışır
• Patlama Kuşağı-Baby Boomer (1946-1964)
   * Radyo
   * İnsan hakları hareketi
   * Soğuk savaş
   * Kanaatkâr
   * Sadık
   * Uzun dönemli istihdam
   * Kendi kendini motive eder
   * Takdirden hoşlanmaz
   * Kuralcı
• X Kuşağı-Geçiş Dönemi Kuşağı-Baby Buster (1965-1979)
   * Cinsiyet eşitliği ile tanışan ilk kuşak
   * Kişisel PC (geç de olsa)
   * Amaç odaklı
   * Bilgi ile barışık
   * Girişimci
   * İş motivasyonu yüksek
   * Çağa uyum için yüksek çaba gösterir (bazen dışlanmışlık)
   * Hiyerarşik
• Y Kuşağı-Milenyum Kuşağı-Gelecek Kuşak (1980-2001)
   * PC (üçte ikisi 5 yaşından önce)
   * GSM
   * Küreselleşme
   * Eleştirilen ve kuşkuyla bakılan kuşak
   * Sorgular
   * Çoklu görev
   * Kolay sıkılır
   * Otoriteye saldırgan
   * İş-yaşam dengesine önem verir
   * 7x24 online
   * Meydan okur
   * Değişime açık
   * Çabuk vazgeçer
   * İyi eğitimli
• Z Kuşağı- İnternet Kuşağı (2000-2020)
   * Dijital yerliler
   * Yaratıcı
   * Dünya zevkine düşkün
   * Bireyci
   * Küresel dünya vatandaşları
   * Uzaktan erişimi sever
   * Network gençleri
• Doğru İletişim ve İlişki Yönetimi
   * Birbirimizi dinleme-Anlama-Algı
   * Beden dili
   * İletişim engelleri
   * Empati
   * Yasaklı kelimeler ve mucize kelimeler
• Çatışma Türleri
   * Çatışmadan kaçmak
   * Saldırgan ve yıkıcı davranış
   * Yapıcı – onarıcı tepki gösterme
• Çatışma Düzeyleri
   * Kurum kaynaklı
   * Ekip kaynaklı
   * Yönetici kaynaklı
• Graf Analizi (8 Temel Çatışma) / Uygulamalı
   * Aktif
   * Pasif
   * Varoluş
   * Tümden ret
   * Önyargı
   * Yoğunluk
   * Kısmi algı
   * Alıkoyma