DERİN İÇGÖRÜ: ETNOGRAFİK BAKIŞ AÇISI

DERİN İÇGÖRÜ: ETNOGRAFİK BAKIŞ AÇISI

AMAÇ
Kalitatif araştırma metodu bize karşımızdakinin ne dediğinden ziyade ne demediğini veya ne demek istediğini anlatır. 
İnsan davranışının gözlemlenen ve çok kolaylıkla beyan edilen gerekçelerinin ötesine geçerek bizzat değer yargıları ve beklenen psikolojik faydaların insan davranışını nasıl etkilediğini görebiliriz.

Bu eğitim kapsamında katılımcılar uygulamalı bir şekilde Etnografi’nin 2 önemli sihirli değneğini nasıl kullanabileceklerini görecekler: Diskur (Söylem) Analizi ve Ladder (Basamak) Analizi.

“Seni seviyorum” diyen birinin, aslında “bana beni sevdiğini söyle” demek istemiş olabileceğini hiç düşündünüz mü?
İnsanların ne söylediğiyle değil, ne söylemek istediğiyle ilgilenmek ve davranışların arkasındaki derin manayı ve değer kümesini saptamak istiyorsanız, sizi bu eğitime davet ediyoruz.

İÇERİK
• Derin Kalitatif Metodoloji: Kalitatif metodoloji ve veri toplama tekniklerinin detaylı incelenmesi. Malzeme kutumuzdaki araç ve gereçlerin detaylı tanıtımı.
• Diskur (Söylem) ve Ladder (Basamak Analizi): İki ileri kalitatif analiz tekniği ile tanışmakla sınırlı kalmadan nasıl kullanacağımızı görmek. 
• Uygulama: Bir önceki maddede belirtilen 2 analiz tekniğinin uygulamalı olarak pekiştirilmesi