DESIGN THINKING EĞİTİMİ

DESIGN THINKING EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Design Thinking eğitimi, katılımcılara problem çözme, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirme amacıyla tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim, bir tasarımcı gibi düşünme süreci olan Design Thinking'in temel prensiplerini ve yöntemlerini öğretmeyi hedefler. Katılımcılar yaratıcı düşünce, inovatif düşünce ve tasarımcı düşünce ile sektör bağımsız her türden problemi ele alma ve çözme yeteneklerini geliştirir. Design Thinking, kullanıcı odaklı bir yaklaşımı benimser ve çeşitli disiplinlerden insanları bir araya getirerek farklı bakış açılarıyla problemleri ele alır. Eğitimin amacı, katılımcılara bu süreci uygulama ve yenilikçi çözümler üretme becerisini kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği:

Tanışma Ve Tanıtma Tasarım Ve Tasarım Süreçleri Nedir?

Yaratıcı Tasarım Süreçleri Tasarım Odaklı Düşünce Nedir? (Metodoloji Tanıtımı)

Tasarım Odaklı Düşünce Örnekleri (Somutlaştırma)

Tanışma Ve Isınma Aktiviteleri Ve Algı Ölçme Oyunları

Analog Yüz Tanıma Oyunu

Problemin Sunumu (Kavrama Amaçlı Tasarım Odaklı Problem Örneği)

Dijital Yabancı Dil Eğitim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Uzaktan Çalışma Süreçlerinin Daha Verimli Hale Getirilmesi

Empati Sürecine Giriş

Empati Haritaları Tanıtımı

Empati Haritası Hazırlama

Empati Haritası Uygulama (Röportaj Ve Gözlem)

Tanımlama Sürecine Giriş

Problemin Somut Örnekler İle Açıklanması

Persona Tanımı Ve Örnekleri

Örnek Persona Hazırlama Çalışması

Problemin Personalar Tarafından İfade Edilmesi

Pov Tekniği İle Problemin Tanımlanması

Doğru Bir Problem Tanımı Örneği

Fikir Sürecine Giriş

Fikir Üretimi Takımların Oluşturulması

Fikirlerin Hızlıca Üretilip Listelenmesi

Fikirler Üzerinden Fikir Paylaşımı Oturumu (Beyin Fırtınası)

Ortaya Çıkan Fikirlerin Sağlamasının Yapılması

En Değerli Ve En Çok Üç Fikrin Belirlenmesi

Prototip Sürecine Giriş

Prototip Tanımı Ve Prototip Örnekleri

Kağıt Prototipler İle Fikirlerin Ön Geliştirme Süreci

Belirlenen Üç Fikrin Prototiplendirilmesinin Sağlanması Test Sürecine Giriş

Test Sürecinin Tanımı Ve Önemi Final Prototiplerin Test Sürecine Dahil Edilmesi

Test Aşamasının Uygulanması Ve Test Sonuçlarının Belirlenmesi

Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Sürecin İyileştirilmesi

Final Raporun Sunulması Ve Sağlamasının Yapılması

Atölye İçeriği :

Tasarım Odakli Problem Çözme Uygulama Atöylesi (Ekip Çalışması Ve Oyunlaştırma Odaklı)

Ekiplerin Ve Görevlerin Belirlenmesi

Süreç Takviminin Ve Zaman Yönetiminin Belirlenmesi

Yarışma İçin Gerekli Materyallerin Dağıtılması

Takımların Tasarım Odaklı Düşünce Süreçleri Kapsamında Problemi Ele Alması

Empati Oturumu

Tanımlama Oturumu

Fikir Oturumu

Prototip Oturumu

Test Oturumu

Final Sunumları Ve Puanlama

Eğitimden Elde Edilecek Kazanımlar:

Problem Çözme Becerilerini Geliştirmek: Design Thinking, karmaşık sorunları aşmak için sistematik bir yaklaşım sunar. Katılımcılara problem tanımlama, veri toplama, analiz etme, fikir üretme ve prototipleme gibi becerileri öğretir.

Kullanıcı Odaklı Yaklaşımı Benimsetmek: Tasarım düşünme sürecinde kullanıcılar merkeze alınır. Eğitim, katılımcıların kullanıcıları anlama, ihtiyaçlarını belirleme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme konusunda yetkinlik kazanmasını sağlar.

Yaratıcılığı Teşvik Etmek: Design Thinking, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretme odaklıdır. Eğitim, katılımcıların farklı düşünme tekniklerini kullanarak yeni fikirler geliştirmesini teşvik eder.

İşbirliği ve Çok Disiplinli Çalışmayı Desteklemek: Design Thinking, farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek işbirliği ve çokdisiplinli çalışmayı teşvik eder. Eğitim, takım çalışması becerilerini geliştirme ve farklı perspektifleri bir araya getirme konusunda katılımcılara rehberlik eder.

Hızlı Prototipleme ve Test Etme Yeteneklerini Geliştirmek: Design Thinking sürecinde prototip oluşturma ve hızlı iterasyonlar yapma önemlidir. Eğitim, katılımcıların fikirlerini somutlaştırma, test etme ve geri bildirim alarak iyileştirme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Design Thinking eğitimi, katılımcıları yenilikçi düşünmeye teşvik ederek daha etkili problem çözme becerileri kazandırmayı hedefler. Bu beceriler, iş dünyasında ve diğer alanlarda daha yaratıcı ve kullanıcı odaklı çözümler üretebilme yeteneğini artırır.