DİJİTAL EKONOMİDE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

DİJİTAL EKONOMİDE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

AMAÇ 

Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin. Teknolojideki yıkıcı inovasyonlar endüstriyel verimliliği ciddi şekilde geliştirdi ve daha önce emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıktı. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaştı. Ürün ve hizmetlerin hızla metalaştığı, teknolojinin giderek minyatürleştiği, fiyat savaşlarının arttığı, kar marjlarının düştüğü, dijital ekonomide Pazarlama 4.0’ın öne çıktığı, gücün “bağlantılı” müşterilerin eline geçtiği, F-faktörünün dikey pazarlamayı yerle yeksan ettiği, dijital dönüşüm ile bilginin bilgeliğe dönüştüğü günlerdeyiz.  Dolayısıyla, yeni yollarda eski kunduralarla yürümek mümkün olmayacak. Dünün yöntemleri ile bugünü yönetmeye çalışanlar yarın olmayacaklar. 

Şirketlerimizin yüzde 98’i vahşi rekabetin hakim olduğu kanlı kızıl okyanusta üçüncü kuşakta boğuluyor. Sadece yüzde 2’si rekabetin hemen oluşmasının güç olduğu bir pazar boşluğu yaratıp mavi okyanusa yelken açabiliyor. Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır, o zayıf halkalardan biri de birçok şirketimiz için “dönüşüm yönetimi”dir. 

“Dijital Ekonomide Dönüşüm Yönetimi” başlıklı performans konuşması ile katılımcıların iş dünyasına damgasını vuran yıkıcı inovasyonları hem münferit hem de bütünlüklü olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca bireyler ve kurumlar arasındaki rekabetin çok daha vahşileşeceği gelecekte, birey olarak hangi yetkinliklere, kurum olarak hangi yapısal değişimlere yatırım yapılması gerektiği paylaşılacaktır. 

İÇERİK

• Büyük veri
• Nesnelerin interneti
• ​​​​​​​Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme
• ​​​​​​​Blokzincir 
• ​​​​​​​Kripto paralar
• ​​​​​​​Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Turizm 4.0, Perakende 4.0...
• ​​​​​​​Paylaşım ekonomisi
• ​​​​​​​Platform ekonomisi
• ​​​​​​​“Hemen Şimdi” ekonomisi
• ​​​​​​​GİG ekonomisi
• ​​​​​​​Mekansız ve zamansız ekonomi
• ​​​​​​​T-model bilgelik
• ​​​​​​​21. Yüzyılda hezarfenlik
• ​​​​​​​Kalabalığın bilgeliği
• ​​​​​​​Yatay inovasyon
• ​​​​​​​Dijital pazarlama
• ​​​​​​​Kızıl okyanustan mavi okyanusa geçiş
• ​​​​​​​Birey olarak nasıl hazırlanmalıyız?
• ​​​​​​​Yatay pazarlama
• ​​​​​​​Yatay finansman
• ​​​​​​​Tekfin mi yoksa Fintek mi?
• ​​​​​​​​​​​​​​Şirket olarak nasıl hazırlanmalıyız?