DİJİTAL KÖPRÜLER

DİJİTAL KÖPRÜLER

Kuşakların Dijitalleşmesi ve Dijital Okuryazarlık

AMAÇ

Katılımcıların, dijital dünyada kullanılan alfabeyi öğrenip dijital okuryazar olmalarını sağlayarak, dijital mecralardaki iletişim algoritmasını çözmeleri hedeflenmektedir. BB(Baby Boomer) X,Y ve Z kuşaklarının karakteristik özelliklerinin,  dijital dönüşüm süreçlerinin ve güncelleme seçeneklerinin dijital check-up ile analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Eğitimde ayrıca geleceğin çalışma şartlarına uygun olarak dört kuşağın verimli iletişim kurabilmeleri için anahtar yöntemler paylaşılacaktır. 

İÇERİK
• Dijital dönüşüm tanımı
• Dijitalleşmenin altyapısı
   * Donanım 
   * Yazılım
   * Bağlantı şekilleri 
   * Gerçek ve sanal ağlar
• Dijital Okuryazarlık 
   * Dijital wetworkler
   * Bulut teknoloji
   * Büyük veri (Big data)
   * Nesnelerin interneti
   * Yapay zeka
• Kuşakların Dönem ve Tanımları
   * Gelenekçiler
   * Bebek Patlaması Kuşağı
   * X Kuşağı
   * Y Kuşağı
   * Z Kuşağı
• Yenin Nesil Modeller
   * Geleceğin ev yaşamı modelleri
   * Geleceğin çalışma modelleri
   * Geleceğin ofisleri
   * Geleceğin patronları
   * Geleceğin çalışanları
   * Yeni nesil eğitim sistemi
• Sosyal Medya
   * Sosyal medya tanımları
   * En çok kullanılanlar
   * Dijitalde aldatma
   * Kaliteli profil oluşturma
   * İçerik üretme platformları