DİKKAT BEYNİNİZ KONUŞUYOR!

DİKKAT BEYNİNİZ KONUŞUYOR!

“Ben bir beyinden ibaretim Watson; geri kalanım sadece bir ilave.” Sherlock Holmes AMAÇ Kişide herhangi bir davranış değişikliği oluşturulmak isteniyorsa öncelikle bu davranışının geri planındaki beyin bilgisi anlatılmalıdır. Beynimizin çalışma prensipleri ile davranışlarımız arasındaki ilişkiyi anlamak zihnimizi, duygu, düşünce ve davranışlarımızı doğru yönetmek için bize yol gösterir. Çünkü beyin en çok kendisine ayna tutan bilgiyle kendini değiştirip performansını en üst seviyede gerçekleştirebilir. Bu eğitimle katılımcıların:

• Beyin potansiyellerini daha üst düzeyde kullanmaları,

• Karar verme ve algı arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri,

• Farklı ve bütüncül bakış kazanmaları,

• Beyin ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi anlamlı bir hale getirmeleri,

• Böylelikle iş ve özel hayatlarındaki davranışlarını doğru yöneterek daha sağlıklı ve verimli ilişkiler kurma becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.