DIŞ TİCARET OPERASYON EĞİTİMİ

DIŞ TİCARET OPERASYON EĞİTİMİ

 İçten yanmalı motorun çalışma prensibi, yanma odasındaki yüksek basınç ve sıcaklık altında püskürtülen yakıt hava ile karışarak yanma meydan gelir. Yanma sonucu çıkan enerji pistonları hareket ettirir. Pistonlar hareketi krank miline aktararak gücü dişlilere aktarır. Bu örneklemeye dış ticaret süreci açısından bakarsak, pazarlama aşaması tamamlanarak gümrükleme aşamasına gelen dış ticarete konu ürünlerin, sevk, gümrükleme süreci, alıcı/satıcıya ulaşması ve konu işleme ait bedelin tahsiline kadar geçen operasyonel sürecin tek bir yerden yürütülmesi görevlerini üstlenen Kambiyo Operasyon Birimini motorlardaki krank miline benzetebiliriz.   Dış ülkelerle ticaret işlemi gerçekleştiren ve büyüme hedefine odaklanmış şirketlerde, Dış Ticaret Kambiyo birimlerinin görev ve sorumluluklarının düzenlenerek, kurum içi ve kurum dışı ilişki ve iletişimlerin mevzuatlar kapsamında düzenlemesi, kambiyo, finans, muhasebe gibi mali birimler döngüsünün oluşturulması için gerekli eğitim ve düzenlemelerin oluşturulmasıdır.  

İÇERİK  

Dış Ticarete Giriş ve Temel İlkeler

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Teslim ve Ödeme Şekilleri ve Yükümlülükler -      

Akreditif İşlemleri Dokümantasyon Süreci ve Uygulamalar

Gümrükleme İşlemleri

Gümrük Rejimleri

Lojistik İşlemleri Kambiyo ve Muhasebe İlişkisi

– Dış Ticaret Muhasebesi Riskler

– Uyuşmazlıklar

– Tahkim

– Dış Ticaretin Hukuki Çerçevesi Veri Tabanı Oluşturmak ve Standardizasyon Raporlama ve Analiz Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri Vaka İncelemeleri