DIŞ TİCARET, YÖNTEMLERİ, FİNANSMANI ve GAYRİNAKDİ KREDİLER

DIŞ TİCARET, YÖNTEMLERİ, FİNANSMANI ve GAYRİNAKDİ KREDİLER

Eğitimin Amacı Dış ticareti, dış ticaret yöntemlerini, dış ticarette finansmanında sık kullanılan metot ve teknikleri, gayrınakdi kredilerin detay ve çeşitleriyle beraber uygulamalı olarak aktarmak.     

Eğitimin Hedefleri

• Dış ticareti, dış ticaret yöntemlerini, dış ticaret finansman yöntemlerini ve bu alanda kullanılan gayrınakdi kredilerin nasıl uygulandığını katılımcıların öğrenmesini sağlamak.

• Peşin, mal ve vesaik karşılığı, akreditifli, kredili ve konsinye ödeme şekillerini anlatmak.

• Dış ticaretteki ödeme şekillerinin işleyişinin aktarmak.

• Akreditif türlerini ve uygulamalarını örneklerle anlatmak.

• Teminat mektubu tür ve uygulamalarını örneklerle anlatmak.      

Eğitimin Nedenleri ve Hedef Katılımcı Kitlesi

• Dış ticaret ve finansmanı farklı süreçler, metotlar ve riskler içermektedir.  Bu nedenle bu işlemlerin en doğru şekilde yapılandırılması ve uygulanması önem arz etmektedir.

• Eğitim temel olarak, farklı şartlarda, farklı dış ticaret finansman yöntemlerin nasıl kullanılması gerektiğini aktarmaktadır.

• Eğitim, gayrınakdi kredilerin özeliklerini öğrenerek, dış ticaret işlem ve finansmanın konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen ihracatçı ve ithalatçı firma profesyonellerinin bu konudaki bilgi ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır.      

Eğitimin Süresi: 1 Gün          

Eğitim İçeriği

1.DIŞ TİCARET NEDİR?

• Dış Ticaret

• Dış Ticaretin Nedenleri

• Dış Ticaretin Avantajları

• Dış Ticaretin Riskleri

• Dış Ticarette Yöntemler  

2.PEŞİN ÖDEME

• Taraflar

•Doğabilecek Riskler  

3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

• Taraflar

• Doğabilecek Riskler

• Ödeme Yapılacak Belgeler

• Tahsilat İşlemleri

• Malların Gönderilmesi, Bedelin Tahsili ve Malların Gümrükten Çekilmesi  

4. MAL MUKABİLİ ÖDEME

• Taraflar

• Satış Sözleşmesi

• Malların Gönderilmesi

• Bankaya Ödeme

• Hesabın Kapatılması  

5. UYGULAMA - 1  

6. AKREDİTİFLER

• Taraflar

• Akreditifte Belgeler

• Akreditifin İşleyişi

• Akreditif Çeşitleri

7. UYGULAMA - 2  

8. KREDİLİ ÖDEME

• Aval ve Kabul Kredisi

• Kabul Kredili Ödeme Çeşitleri Ve İşlemleri  

9.TEMİNAT MEKTUPLARI ve BANKA GARANTİLERİ

• Taraflar

• Teminat Mektubu ve Banka Garantilerinde İşleyişi