ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE SORUNLU KREDİLER

ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE SORUNLU KREDİLER

AMAÇ

Bankacılar başta olmak üzere finans sektörü çalışanlarına yönelik olarak hazırladığımız bu eğitimde amaç, sorunlu olabilecek kredi gelişmelerindeki erken uyarı sinyallerinin zamanında farkına varılmasına dair makro vizyon kazandırmak ve gerekli aksiyonları alabilme becerisini geliştirmektir.

Eğitimin sonunda katılımcılar; sorunlu kredinin ne demek olduğunu bilir, sorunlu kredi oluşumunda erken uyarı sinyallerini görür ve sorunlu kredilerin bankaya maliyetini bilir. Kredilerin belirli oranının sorunlu krediye dönüşebileceğini, önemli olanın sorunlu kredileri, toplam krediler içerisinde minimum seviyede tutmak olduğunu kavrar. Erken uyarı sinyallerinden yola çıkarak sorunlu kredi oluşumunu minimum seviyeye indirir, ancak kredi sorunlu hale gelmiş ise gerekli aksiyonları alır.

İÇERİK
• Sorunlu kredi tanımı
• Kredilerin sorunlu hale gelme nedenleri
   * Genel ekonomik koşullardan kaynaklanan nedenler
   * Firmanın içinde bulunduğu sektörden kaynaklanan nedenler
   * Firmadan kaynaklanan nedenler
   * Bankadan kaynaklanan nedenler
• Sorunlu firmaların ortak özellikleri
• Sorunlu kredilerin bankaya maliyeti
• Erken uyarı sinyalleri
   * Firma mali tabloları ile ilgili sinyaller
   * Firma yönetimi ile ilgili sinyaller
   * Firma faaliyetleri ile ilgili sinyaller
   * Banka işlemleri ile ilgili sinyaller
   * Diğer kaynaklara dayalı sinyaller
• Çözüm yolları
   * Sorunlu kredi ortaya çıktıktan ve nedeni belirlendikten sonra yapılması gerekenler
   * Harekat planı
• Kredilerde temdit ve yapılandırma
   * Temdit
   * Yapılandırma
• Yasal Takip
   * Temerrüt
     1. Borçlunun temerrüdü
     2. Kefilin temerrüdü
   * Belgeler
   * Yasal takip yolları
   * Aciz vesikası