ETKİLEME VE İKNA

ETKİLEME VE İKNA

Samimiyetten ödün vermeden, «nabza göre şerbet vermek» zorunda kalmadan çevremizi etkileme ve ikna etme yeteneğini kazanmayı hedeflediğimiz bu eğitimin temelinde bütünsel bir yaklaşım var; İkna sürecinin farkına varmak, İkna olmaya hazır olmak (kazan- kazanı aramak), Güç mekanizmasını ayıklamak, Farklı yaklaşım ve bakış açıları sunarak karşı tarafın fikirleri üzerinde etki yaratabilmek ve ikna stresiyle baş etmenin yollarını öğrenmek. Bu programın amacı katılımcıların; Hiyerarşik güç kullanmadan başkalarını etkileme ve harekete geçirme becerilerine güçlendirmelerini, İknanın temel süreçlerini öğrenmelerini ve ikna stresiyle baş etme yollarını keşfetmelerini, İkna edebilmenin aslında adım adım ve üst üste inşa edilebilecek bir yol olduğunu görmelerini ve buna hazırlıklı olmanın önemini kavramalarını sağlamaktır.

İÇERİK

İkna Etmede Önemli Faktörler

İkna ve Duygusal Zekâ

Kişilerarası Etkileşim Envanteri (Envanter)

Ne Olmazsa İkna Olmaz

Güvenin 2 Boyutu «Güven» in Formülü

İletişim Tarzı (DISC) ve Temel Davranış Modelleri ve Profiller (envanter)

Hangi Profil Nasıl İkna Olur? (Uygulama)

Dinleyenleri Anlayabilmek/ Kazanabilmek

Aktif Dinleme (Test) Etkili Soru Sorma (Uygulama)

SPIN (Fayda Sunumu) Tekniğiyle İkna Edici Sunum (Uygulama)