ETKİLİ ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM NASIL KURULUR?

ETKİLİ ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM NASIL KURULUR?

 AMAÇ 

Özellikle orta ve büyük ölçeğe sahip şirketlerde kritik başarı faktörü olan iyi işleyen bir ekip, ortak bir vizyon, saygı ve kusursuz iletişimdir. En temel şirket fonksiyonları bilinen Üretim, Kalite Kontrol, Depo Yönetimi, Satın Alma, Lojistik, IT, Satış &Pazarlama, Muhasebe & Finans Ve İnsan Kıymetleri departmanlarının günlük operasyonlar söz konusu olduğunda bazı çalışanlar ve yöneticiler oldukça dar bir görüş alanına sahiptirler. Bazen uzaktan çalışma da söz konusu ise ve departmanlar-çalışanlar birbirlerinin işlerinden yeteri kadar haberdar değillerse işler kısa sürede karmaşık ve içinden çıkılamaz hale gelebilir. Şirketler genelinde işbirliğinin önemini hatırlamak ve departmanlar arası işbirliği ve iletişimi sağlıklı, yüksek işlevli ve başarılı bir çalışma ortamı yaratmak gereklidir. 

Bu eğitimde, hem zamandan hem de paradan tasarruf yapılmasını sağlayacak verimli departmanlar arası iletişimi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda ipuçları yer almaktadır. Bu ipuçlarının işinizin performansı kadar çalışanlarınızın mutluluğunu da arttıracağını söylenebilir. 

İÇERİK 

  •  Ekiplerin Bir Araya Getirilmesi – Farklılık Analizi 
  •  Yazılı ve Sözlü Araçlar ve Kullanım el kitabı 
  •  İşbirliğine Dayalı Bir Kurum Kültür ve Oluşturulması ( Kurum Kültürü Tespiti-Anket) 
  •  Ortak Hedef Çalışması – Şirket Stratejik Planın Açılımı 
  •  Diğer Departman Süreçlerinin Bilinmesi – İş Akış Şemaları ve Kontrol Listeleri 
  •  Şirket Bağlam-Aidiyeti Nasıl Sağlanır? 
  •  İletişimde PUKÖ Yöntemi 
  •  Şirket İçinde İdolünüz Kim? 
  •  Motivasyon ( Sopa ve Havuz Modeli) 
  •  Şirket Genelinde Güven Ortamı Nasıl Sağlanır? ( Çalışan Memnuniyeti)