ETKİN İNSAN YÖNETİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

ETKİN İNSAN YÖNETİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

AMAÇ

Liderlik sadece bir beceri değil, şirketinizdeki insanlarla ilişki kurma yeteneğinizi ifade eden bir tanımlamalar bütünüdür. Her profesyonel için liderlik kategorisindeki beceriler kariyer gelişimi için bir zorunluluktur. Başarılı liderlerin en belirgin özelliği duygusal zekâ yetkinliklerinde güçlü olmalarıdır. Duygusal zekânın kilit bileşenleri; öz-bilinç, öz-yönetim, motivasyon, empati ve sosyal becerilerdir. Bu liderlik tarzları dayatıcı, güven verici, demokratik, sürükleyici ve yönlendiricidir. İyi bir lider tek tarz uygulamaz, birden çok tarzda uzmanlaşır ve gerektiğinde tarzlar arası geçişte esnektir.
Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Sonuç olarak, insan yönetiminde satranç etkisi oluşturabilmek için yöneticinin ekibin özelliklerine ve bireysel farklılıklarına hâkim olması, beraberinde kilit taşlarını yerine oturtarak mekanizmayı aktif hale getirmesi altın kuraldır.

Etkin İnsan Yönetimi eğitiminin amacı, kişilerin, güçlü ve limitli oldukları yönetim özelliklerini belirlemek, yönetirken yapılan hataların önüne geçebilmek, kimi nasıl yöneterek verim alınabileceğini vurgulayarak her bir yöneticinin yönetsel gücünü artırabilmektir.
Yönetim eğitimi sayesinde, tepe yöneticiler, departman yöneticileri ve/veya yönetici adayları, kendilerini yönetsel bazda çok daha detaylı tanıyabilecek, yönetimdeki güçlü ve zayıf yönlerinin farkına vararak, az zamanda neler başarabileceklerini görecekler.

1. Modül: Kişisel Etkinlik
• 
İş hayatında insan kaynağının önemi
• İnsan sermayesinin yönetimi – İnsan mühendisliği
• Ölçüm çubuğu (Başarılı yöneticiler hangi araçları kullanıyor?)
• Liderlik ve yönetim kavramları
• Yönetimin temel taşları
• Liderlik
• Motivasyon
• Delegasyon
• Hedeflendirme
• Kişisel aksiyon planı

2. Modül: Çalışanlara Liderlik Etmek
• Farklılıklardan güçlü bir takım yaratmak
• Takım oluşturmak ve geliştirmek
• İletişim profilleri analizi (test)
• İletişim profilleri yöntemini kullanarak takımımızı tanımak
• İletişim profilleri yöntemini kullanarak takımımızı yönetmek
• Performans gelişimi
• Farklı performansları yönetmek
• Koçluk
• Geri bildirim
• Kişisel aksiyon planı

3. Modül: Organizasyona Liderlik Etmek
• Pareto analizi
• Etkinlik & Verimlilik
• Önceliklendirme matrisi 
• Problem çözme ve karar verme
• Problemin psikolojisi
• Problem çözme mantığı
• Karar verme
• Değişim yönetimi
• Kişisel aksiyon planı