EUROBOND

EUROBOND

AMAÇ

Bankacılar ve aracı kurum çalışanları ile diğer finans sektörü çalışanlarına yönelik hazırlanmış bu eğitimde katılımcıların eurobond ile ilgili tüm detaylara hâkim olması amaçlanmaktadır. 

İÇERİK

• Eurobond piyasalarının gelişim süreci
   * Bretton Woods
   * Dalgalı kur döneminde eurobond piyasaları
   * Londra’nın Başkent oluşu
   * 2008/09 krizi sonrası

• Eurobond piyasası temel özellikleri
   * Yabancı tahvil piyasası
   * Brady tahvil piyasası 
   * Global tahvil piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Eurobond özellikleri
   * İhraç koşulları ve ihraçcı kuruluşlar
   * İhraç faizini belirleyen faktörler
   * İtfa yöntemleri
   * Birincil ve ikincil piyasayı düzenleyen kurumlar
   * Ülke, banka ve şirket ihraçlarında aranan temel kriterler
   * İhraçlarda para birimi tercihleri
   * Eurobond yatırımcı türleri
   * Eurobond yatırımcılarının yatırım kriterleri
   * Eurobondların derecelendirilmesi 
   * Eurobond fiyatlaması (birincil ve ikincil piyasa)
   * Eurobondların ikincil piyasada alımı satım
   * Eurobond matematiği

• Eurobond türleri
   * Sabit faizli kupon ödemeli
   * Kuponsuz
   * Değişken faizli
   * Hisse senedine çevrilebilir
   * Varantlı eurobondlar
   * Orta vadeli eurobondlar
   * Opsiyonlu kur eurobondlar

• Eurobond fiyatlarını etkileyen faktörler
   * EMBI Türkiye ve EMBI + makası
   * Makro verilerin etkisi
   * Ulusal verilerin etkisi
   * Uluslararası verilerin etkisi
   * CDS ve eurobond
   * DTH ve eurobond
   * VIX ve eurobond
   * Politik gelişmeler ve eurobond
   * Eurobond özellikleri
   * Avantajları 
   * Eurobond fiyatları neye göre hesaplanır?
   * Değer artış kazancı nedir?
   * Temiz fiyat ve kirli fiyat hesaplaması
   * Birikmiş faiz hesaplaması
   * Eurobond vergilendirmesi
   * Kimler Eurobonda uygun müşteridir?
   * Eurobond seçerken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?