FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

AMAÇ

Ürünün fikir aşamasından başlayarak tasarlanması, geliştirilmesi, ürünleştirilmesi, tescili ve ticarileştirilmesine kadar olan tüm süreçlerde, hem telif hukuku hem de sanayiye dair haklar bakımından tabi olduğu yasal ve sözleşmesel koruma ve risklerin öğrenilerek yönetilmesi gerekmektedir. Bu eğitimde katılımcıların fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamındaki tüm kavramlara hakim hale gelmesi amaçlanmaktadır. 

İÇERİK

• Fikrin korunması
• Sinema-müzik-sanat-edebiyat eserlerinin ve yazılımlarının korunması
• Marka kavramının tescili ve korunması
• Tasarım, faydalı model ve patentler, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, işlemeler ve performansların yasal durumu
• Rekabet ve haksız rekabet hukuku
• Yasal düzenlemeler ve sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken detaylar
• Islah edilmiş hayvan ve bitkilerin korunması