FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL HESAPLAMALAR

AMAÇ

Bu eğitim, katılımcılara finansal piyasalarda kullanılan matematiksel hesaplamaların aktarılmasını ve finansal karar alma sürecinde rasyonel karar alınmasının sağlanmasını hedeflemektedir.

İÇERİK
• Faiz ve faiz oranı kavramları
• Brüt-net faiz, nominal-reel faiz ve basit-bileşik faiz
• Paranın zaman değeri iskontolama ve fonlama
• Anüite hesaplamaları
• Bankacılık ürün hesaplamaları
   * Mevduat
   * Repo-Ters repo
   * Hazine bonosu ve banka bonosu
   * Eurobond
   * Kredi
• Hisse senedi değerlemesi
• Yatırım projesi değerlendirmesi
   * Geri ödeme dönemi
   * İskontolanmış geri ödeme dönemi
   * İç verim oranı
   * Bugünkü değer yöntemi
   * Metotların karşılaştırılması
   * Farklı yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması
• Döviz matematiği
   * Çapraz kur hesaplama
   * Spot döviz işlemleri
   * Vadeli (forward) döviz işlemleri
   * Kotasyonlar