FİNANSAL FARKINDALIK VE BAKIŞ AÇISI EĞİTİMİ

FİNANSAL FARKINDALIK VE BAKIŞ AÇISI EĞİTİMİ

Asıl görevi ve uzmanlık alanı finans olmayan orta ve üst düzey yöneticileri şirketlerin finansal işlevleri hakkında bilgilendirmek, finans ve muhasebe disiplinlerinin temel kavram ve uygulamalarına ilişkin asgari bilgiyle donatmaktır. Hedef,katılımcıların mali yönetim ile ilgili anlayış, algı ve bilinç düzeyini artırmak; bu alanda sorumluluk taşıyan mesai arkadaşlarıyla ortak bir dil edinmeleri ve kurumsal yönetime kattıkları artı değeri yükseltmeyi sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

Finansal Tabloların Okunması

Bilanço

Gelir Tablosu

Brüt Kar

Esas Faaliyet Karı

FAVÖK Net Dönem Karı

Nakit Akış Tablosu

Net İşletme Sermayesi