FİNANSAL GÖZDEN GEÇİRME (CHECK-UP)

FİNANSAL GÖZDEN GEÇİRME (CHECK-UP)

AMAÇ

Şirketlerin başarısı alınan stratejik ve finansal kararlara bağlıdır. Gelir tablosundaki satın alınan (ya da üretilen) malın maliyeti, firmanın ‘üretim planlama’ ve ‘satın alma’ zekâsını gösterir. Faaliyet giderleri; firmanın ‘lojistik’, ‘insan kaynakları’ ve ‘operasyon’ zekâsının yansımasıdır. Amortisman ‘yatırım’ zekâsına işaret ederken finansman giderleri de firmanın ‘finansal’ zekâsının bir sonucudur. 
Vahşi rekabetin hâkim olduğu kanlı kızıl okyanustan, rekabetin hemen oluşmasının güç olduğu bir pazar boşluğu yaratıp mavi okyanusa yelken açabilmek için ‘vizyon-misyon-değerler’ manzumesinin önce şirket politikalarına, sonra süreçlere ve davranışlara dönüşmesi gerekiyor. 

Bu dönüşümü yapabilmek için de makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak, işletmenin finansal tablolarına hâkim olmak gerekiyor. 

Finansal gözden geçirme danışmanlığı ile şirket yönetiminin; net işletme sermayesi, bilançonun saat yönünde/saate ters yönde çevrilmesi, ROI-ROE-DuPont analizi, S ve Z skoru gibi kavramları uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca işletmenin mali analizini doğru yapabilmeleri, finansal tabloları analiz ederek şirket süreçlerindeki darboğazları ve verimsizlik kaynaklarını tespit edebilmeleri sağlanmaktadır.

Akademi; dışarıdan bir göz ile şirket süreçlerini, süreçlerdeki aksaklıkları hızlı bir şekilde incelemekte ve deneyimli kadrosuyla bunlara çözümler geliştirmektedir. 

• CAMELSC
   * Capital Adequacy – Sermaye yeterliliği
   * Asset Quality – Varlık kalitesi
   * Management Quality – Yönetim kalitesi
   * Earnings Quality – Karlılık kalitesi
   * Liquidity Management – Likidite yönetimi
   * Sensitivity – Risklere hassasiyet analizi
   * Compliance – “En iyi uygulamalara” uyumluluk

• Finansal Gözden Geçirme
   * Finansal check-up
   * Likidite, verimlilik, sermaye yapısı, karlılık ve değer analizi
   * Evrensel ve sektörel oranlarla değerlendirme
   * Bilançonun “üç boyutlu” analizi
   * Bilançoyu saat yönünde ya da saate ters yönde çevirme
   * DuPont analizi, S-Skoru ve finansal analiz teknikleri
   * Şirket süreçlerinde “darboğazların” tespiti
   * Süreçlerdeki aksaklıklara yönelik çözümler