FİNANSAL KÜLTÜR DANIŞMANLIĞI

FİNANSAL KÜLTÜR DANIŞMANLIĞI

AMAÇ

Şirketlerin başarısı, alınan stratejik ve finansal kararlara bağlıdır. Bu tip kararları sağlıklı alabilmek için makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak, işletmenin finansal tablolarına hâkim olmak gerekir.

Bu eğitimde, katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca net işletme sermayesi, bilançonun saat yönünde ve saate ters yönde çevrilmesi, ROI-ROE-Du Pont analizi gibi kavramları öğrenmeleri, işletmenin mali analizini yapabilmeleri, finansal tabloları analiz ederek şirket süreçlerindeki darboğazları ve verimsizlik kaynaklarını tespit edebilmeleri hedeflenmektedir.    

İÇERİK

• Temel Finansal Tablolar
   *  Mali tabloların genel özellikleri
   * Bilanço
   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş
   * Gelir tablosu
   * Karlılığa alternatif bakışlar
   * Net işletme sermayesinin önemi
   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı
   * Nakit akımı 
   * Örnek uygulamalar
   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)

• Mali Analiz Teknikleri 
   * Mali analiz teknikleri
   * ROE
   * ROI
   * Karşılaştırmalı analizler
   * Dikey analizler
   * Du Pont analizi 
   * Likidite oranları
   * Finansal yapı oranları
   * Faaliyet verimliliği oranları
   * Karlılık oranları
   * Büyüme oranları
   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   * Örnek uygulamalar

• Risk ve Belirsizlik
   * Risk ölçümü
   * Fiyat riski
   * Faiz riski
   * Kur riski
   * Vade riski
   * Risk yönetimi
   * Spekülasyon ve hedge

• Temel Piyasa Kavramları
   * Pozisyon yönleri
   * Fiyat ve değer farkı 
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Döviz sepeti
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Konvertible para, rezerv para
   * Kredi derecelendirme kuruluşları
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para

• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
   * Şirket politikaları için ekosistem analizi
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
   * CDS-VIX-DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   * PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi
   * Döviz kurları
   * Finansal piyasa araçları