FİNANSAL KÜLTÜR

FİNANSAL KÜLTÜR

AMAÇ 

Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir ordu duramaz. Matbaa devrimi “bilgi” boşluğunu, sanayi devrimi “güç” boşluğunu, internet devrimi “mesafe” boşluğunu doldurmuştu. Blokzincir “güven” boşluğunu ve makine öğrenmesi de “zeka” boşluğunu dolduracak. Dönüşümün hiç bu kadar “hızlı “olmadığı ama hiç bu kadar “yavaş” olmayacağı bir dönemdeyiz.     

Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenler yarın olmayacaklar. Verinin 21. yüzyılın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde finansal yönetim ve dönüşüm yönetimi şirketlerin başarısında çok daha etkili bir konuma gelmiştir.  

Bu konferansta katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca iş dünyasına damgasını vuran yıkıcı inovasyonları hem münferit hem de bütünlüklü olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

İÇERİK
• Yıkıcı inovasyonlar: Büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, blokzincir ve kripto paralar 
• 4.0 uygulamaları 
• Temel piyasa kavramları
• Temel makroekonomi Kavramları
• Faiz, kur ve ekosistem tahmini
• Ulusal ve uluslararası göstergeler
• Bilanço üzerinden şirket yönetimi
• Bilançonun üçüncü boyutu
• Firma zekâsı
• Dijital dönüşüm yönetimi
• Nöroekonomi
• Yatay ekonomi
• Ekosistem nasıl tahmin edilir? 
• Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin değerlendirilmesi