FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

AMAÇ

Programın amacı, asli görevi ve uğraşısı finans konuları olmayan orta ve üst düzey yöneticileri şirketlerin finansal işlevleri hakkında bilgilendirmek, finans ve muhasebe disiplinlerinin temel kavram ve uygulamalarına ilişkin asgari bilgiyle donatmaktır.

Hedefimiz, eğitim sonunda, katılımcıların mali yönetim ile ilgili anlayış, algı ve bilinç düzeylerini artırmak; bu alanlarda sorumluluk taşıyan mesai arkadaşlarıyla ortak bir dil edinmelerini ve kurumsal yönetime kattıkları artı değeri finansal ilke ve kavramlara dayandırabilmelerini sağlamaktır.


İÇERİK
• Temel Finans Kavramları
    * Kesinlik-Risk-Belirsizlik
    * Para ve sermaye
​​​​​​​    * Temel ve teknik analiz
​​​​​​​    * Spekülasyon – Manipülasyon
​​​​​​​    * Risk yönetimi ve hedge
​​​​​​​    * Risk almak – Pozisyon almak
​​​​​​​    * Pozisyon yönü: Long – Short
​​​​​​​    * Kaldıraç
​​​​​​​    * Alternatif maliyet
​​​​​​​    * Fiyat ve değer
​​​​​​​    * Döviz kuru – Döviz sepeti
​​​​​​​    * Güven barometresi
​​​​​​​    * Reel getiri
​​​​​​​    * DİBS
​​​​​​​    * Ulusal para – Konvertible para – Rezerv para
​​​​​​​    * Soğuk para – Sıcak para
​​​​​​​    * Birincil – İkincil

• Temel Ekonomi
​​​​​​​    * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
​​​​​​​    * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
​​​​​​​    * GSYH ve kişi başına GSYH
​​​​​​​    * Ekonomi yönetimi 
​​​​​​​    * Para ve maliye politikası
​​​​​​​    * GSYH ve kişi başına GSYH
​​​​​​​    * Merkez Bankası’nın temel faiz oranları

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
​​​​​​​    * CDS
​​​​​​​    * VIX
​​​​​​​    * DTH
​​​​​​​    * S&P500
​​​​​​​    * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
​​​​​​​    * ISM endeksleri
​​​​​​​    * PMI endeksleri
​​​​​​​    * Altın piyasası (dolar ve TL bazında)
​​​​​​​    * Gösterge faiz
​​​​​​​    * Getiri eğrisi
​​​​​​​    * BIST100 (dolar ve TL bazında)
​​​​​​​    * Dolar endeksi
​​​​​​​    * Reel kur ve nominal kur
​​​​​​​    * Döviz kurları
​​​​​​​    * Finansal piyasa araçları
​​​​​​​    * Tasarruf yönetimi teknikleri

• Teknik analiz
​​​​​​​    * Hareketli ortalamalar üzerinden piyasa okuma
​​​​​​​    * Mum grafik yorumlaması

• Finansal tabloları yorumlama
​​​​​​​    * Likidite 
​​​​​​​    * Borçluluk
​​​​​​​    * Karlılık
​​​​​​​    * Verimlilik
​​​​​​​    * Du-Pont
​​​​​​​    * ROI
​​​​​​​    * ROE
    * Bilanço üzerinden şirket yönetimi stratejileri