FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Eğitmen: BURAK KÖSEOĞLU

Süre: 2 Gün

AMAÇ

Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelenmesi, bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması,

Finansal tabloların özelliklerinin ele alınması ve tabloların farklı bakış açılarından analiz edilerek karar alma sürecinde etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

İÇERİK

• Temel Finansal Matematik
   * Paranın zaman değeri ve faiz kavramları
   * Anüite Hesapları
   * Finansal Ürünler ve Matematik
• Temel Muhasebe ve Finansal Analiz
   * Finansal Analizin Amaçları
   * Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tabloların İncelenmesi
     1. Bilanço
     2. Gelir Tablosu
     3. Fon Kaynakları ve Kullanımları Tablosu
     4. Net İşletme Sermayesi Değişim Hızı
   * Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
     1. Bilançoda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
     2. Konsolide Tabloların Oluşturulması
   * Finansal Analiz Metodları
   * Finansal Analizde Sektörel Farklılıkların İncelenmesi

• Mali Piyasalar ve Enstrümanlar
   * Mali Piyasalar
   * Sermaye ve Para Piyasaları
   * Sermaye ve Para Piyasası Enstrumanları
   * Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri
   * Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrumanları ve Yatırımcı
   * Yatırım ve Risk Analizi
   * Modern Portföy Yönetimi

• Alternatif Finansman Teknikleri
   * Faktoring
   * Forfaiting
   * Leasing

• Örnek Olaylar ve Değerlendirme

• Temel Finansal Matematik
   * Paranın zaman değeri ve faiz kavramları
   * Anüite Hesapları
   * Finansal Ürünler ve Matematik

• Temel Muhasebe ve Finansal Analiz
   * Finansal Analizin Amaçları
   * Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tabloların İncelenmesi
     1. Bilanço
     2. Gelir Tablosu
     3. Fon Kaynakları ve Kullanımları Tablosu
     4. Net İşletme Sermayesi Değişim Hızı
   * Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
     1. Bilançoda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
     2. Konsolide Tabloların Oluşturulması
   * Finansal Analiz Metodları
   * Finansal Analizde Sektörel Farklılıkların İncelenmesi

• Mali Piyasalar ve Enstrümanlar
   * Mali Piyasalar
   * Sermaye ve Para Piyasaları
   * Sermaye ve Para Piyasası Enstrumanları
   * Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri
   * Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrumanları ve Yatırımcı
   * Yatırım ve Risk Analizi
   * Modern Portföy Yönetimi

• Alternatif Finansman Teknikleri
   * Faktoring
   * Forfaiting
   * Leasing

• Örnek Olaylar ve Değerlendirme