GENEL EKONOMİ

GENEL EKONOMİ

DERS KODU:1008
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara genel ekonomi başlığı altındaki kritik yetkinlikleri kazandırmak ve bunları Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları’nda kullanmalarını sağlamaktır. 

İÇERİK
• Temel Kavramlar
   * Ekonominin temelleri
   * Fiyat mekanizması ve arz-talep kanunları
   * Esneklik
   * Üretim ve maliyetler
   * Piyasalar
• Para Politikaları
   * Para tanımı, kapsamı ve çeşitleri
   * Para piyasası
   * Finansal piyasalar
   * Merkez bankaları
   * Para politikası
• Maliye Politikaları
   * Maliye politikası kapsamı
   * Maliye politikası çeşitleri
   * Mal ve piyasalarında denge
   * Ekonomik görüşler açısından para ve maliye politikaları
• Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
   * GSYH, milli gelir ve ekonomik büyüme göstergeleri
   * İstihdam ve işsizlik ile ilgili göstergeler
   * Fiyat istikrarı ve finansal göstergeler
   * Ekonomide konjonktürel dalgalanmalar
   * Konjonktürel dalgalanmaların nedenleri
• Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi
   * Dış ticaret teorileri
   * Ödemeler bilançosu
   * Döviz piyasası ve döviz kuru rejimleri
   * Ödemeler dengesi, dış ticaret ve politika uygulamaları
   * Ödemeler dengesi ile ilgili göstergeler