GERÇEĞİ ALGILA

GERÇEĞİ ALGILA

AMAÇ

Bu konferans insanları ikna etmeye yönelik çabalarınızın çoğunun beynin işleyişine uygun olmadığını gösterecek. Pazarlama, satış ve iletişim çabalarınıza kolayca uyarlayabileceğiniz çok sayıda beyin araştırmasını daha farklı bir açıdan değerlendirmenizi sağlayacak. İkna sürecine, rasyonel beynin değil, ilkel beynin hâkim olduğunu, satın almaya yönelik tüm kararlarımızı etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak. Ölçülebilir sonuçlar veren beyin temelli ikna stratejileri geliştirmenizi sağlayacak.

İÇERİK

• Neden nöropazarlamaya ihtiyaç var?
• Yenilikçi bir bakış açısı, sadece pazarlamaya değil, hayata dair
• Nöropazarlama nedir?
• İknanın nöropsikolojisi
• Davranış değiştiren davranış modelleri 
• Gözün algılaması ve beyinde işlenme süreci
• Gerçek hayattan örnekler
• Efsane reklamlar
• Tüketici deneyimi nöropazarlama ile nasıl ölçülür?