GERİ BİLDİRİM VERME SANATI

GERİ BİLDİRİM VERME SANATI

Bu eğitim, çağdaş kurumlarda liderlik rolü üstlenen yöneticilere yöneliktir ve geri bildirim vermenin önemini ve etkinliğini anlatmaktadır. Eğitim süresince, etkili geri bildirim vermenin inceliklerini, eleştiri yapmakla etkili geri bildirim vermek arasındaki farkları öğreneceksiniz. Ayrıca, etkili geri bildirim verme sürecinde izlenmesi gereken adımları, doğru ve yapıcı bir şekilde nasıl uygulayacağınızı detaylı bir şekilde keşfedeceksiniz. Bu eğitim, yönetici olarak, çalışanlarınızın gelişimine katkıda bulunmanızı sağlayacak ve geri bildirim süreçlerini daha etkili yönetmenize yardımcı olacak.

Kazanımlar:

Etkili geri bildirim verebilmek için gerekli olan basamakları tanımlama

Etkili geri bildirim vermek için gereken becerileri geliştirme

Geri bildirimden faydalanılacak yerleri belirleme Geri bildirimi ve eleştiriyi tanımlama

İçerik:

Zihnimizin İşleyişi ve Olumsuz Bildirimlere Verdiği Tepki

Beynimizin fabrika ayarlarını tanımak,

Zihnimizin çalışma biçimini anlamak,

Beyin dostu geri bildirimi tanımlamak için beynin çalışma biçimini anlamak,

SCARF Modeli Lider olarak geri bildirim ve iletişim/davranışlarımızın bireyler üzerinde ödül/tehdit mekanizmalarını nasıl çalıştırdığını anlamak,

Ödül mekanizmasını çalıştıracak iletişim ve davranış biçimlerini fark etmek,

Johari Penceresi ve İleri Bildirim “Pencerenizi açarak” öz farkındalığınızı arttırmak,

Geri bildirim ve açıklık yoluyla ilgili kör, gizli ve bilinmeyen noktaları keşfetmek,

Başkalarından gereksiz yere saklanan bilgileri potansiyel olarak açığa çıkarmak,

Geri bildirim almayı ve ileri bildirimin gücünü keşif etmek,

Çevremizdekilerin Kuvvetli Taraflarına Odaklanarak İlişkileri Geliştirmek ve Etkili Geri Bildirimler Vermek,

Birey odaklı bir yaklaşıma yoğunlaşarak kişileri cesaretlendirmek,