HUKUKÇULAR İÇİN FİNANS

HUKUKÇULAR İÇİN FİNANS

AMAÇ

Ekonomi Hukuku’na özgü sorunların çözümü, hukukçunun, ekonomik verilere ilişkin bir altyapı bilgisine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Şirketlerin karşılaştıkları çok yönlü hukuki sorunlar, hukukçuların, yöneticilerin ve finans uzmanlarının ortak bir çalışma yürütmesini zorunlu hale getiriyor. Bu tür bir takım çalışması ise, bir yandan  “hukuk nosyonuna sahip olan” yönetici ve finans uzmanı, diğer yandan “finans nosyonuna” sahip olan hukukçu profillerine ihtiyaç duymaktadır. Hukukçuların temel finans kavramları konusunda daha sağlıklı bilgi edinmeleri ve mali tabloları okuyabilme yeteneğini kazanmaları, bu programın temel hedefini oluşturuyor.

İÇERİK
• Temel Finansal Tablolar
   * Mali tabloların genel özellikleri
   * Bilanço
   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş
   * Gelir tablosu
   * Net işletme sermayesinin önemi
   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı
   * Nakit akımı 
   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)

• Bankacılık ve Finansal Kurumlar
   * Bankacılık sistemi
   * Derecelendirme kuruluşları
   * Kritik finansal kuruluşlar
   * Bağımsız denetim 
   * Halka arz
   * Tahvil ihracı
   * Kredi notu

• Temel Finans ve Muhasebe Kavramları
   * Mali analiz teknikleri
   * ROE
   * ROI
   * Karşılaştırmalı ve dikey analizler
   * DuPont analizi 
   * Likidite oranları
   * Finansal yapı oranları
   * Faaliyet verimliliği oranları
   * Karlılık oranları
   * Büyüme oranları
   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   * Örnek uygulamalar

• Risk ve Belirsizlik
   * Risk ölçümü
   * Fiyat riski
   * Faiz riski
   * Kur riski
   * Vade riski
   * Risk yönetimi
   * Spekülasyon ve hedge

• Değerleme
   * Değer ölçümü
   * Net bugünkü değer 
   * İç verim oranı
   * Geri ödeme süresi

• Temel Piyasa Kavramları
   * Para ve sermaye piyasaları
   * Birincil ve ikincil piyasalar
   * Temel analiz ve teknik analiz farkı
   * Pozisyon yönleri
   * Fiyat ve değer farkı 
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Döviz sepeti
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Konvertible para, rezerv para
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para

• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
   * Şirket politikaları için ekosistem analizi
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
   * CDS
   * VIX
   * DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   *  ISM endeksleri
   * PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi
   * Döviz kurları
   * Finansal piyasa araçları

• Dönüşüm Alanları
   * Faizsiz finans
   * Kripto paralar
   * Blokzincir
   * Kitle finansmanı
   * Nesnelerin interneti
   * Yapay zeka
   * Büyük veri 
   * Bulut

• Sözleşmelerde Sık Kullanılan Kavramlar
   * Örnekler üzerinden anlatım
   * Türev ürünler