İKNANIN BİLİMSEL İLKELERİ

İKNANIN BİLİMSEL İLKELERİ

AMAÇ

Ünlü yazar Dan Brown, iknanın önemini şu sözlerle anlatıyor: “Bir ele zorla bir şey yaptırmaya çalışırsan, seninle mücadele edecektir. Ama bir aklı seninle düşünmesini istediğin şekilde düşünmeye ikna edersen, bir müttefikin olacaktır.”

İkna etmek, başkalarının bakış açısını, tutum ve davranışlarını, kararlarını değiştirme ya da güçlendirmektir. İkna etmek ile kandırmak arasında çok ince bir fark vardır ki bu farkı oluşturan ikna eden kişinin niyetidir. 

‘İknanın Bilimsel İlkeleri’ eğitimine katılanlar, ikna etmeyi mümkün kılan temel gereksinimleri, bilimsel araştırmalarla geçerliliği tespit edilmiş ikna yasalarını, soru sormanın ve etkin dinlemenin ikna etmeye faydasını öğrenmektedirler. Bu eğitim, her seviyeden satış profesyoneli, mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler, iletişim veya kurumsal temsil görevlerinde bulunanlar için tasarlanmıştır. Eğitim, yaşamdan örneklerle, videolar ve sosyal deneylerle desteklenmektir.

İÇERİK
• Çalışma sahası: Beyin
• İknanın 5 temel taşı
• İknanın bilimsel ilkeleri
• Sorularla ikna