İLETİŞİM GÜCÜ: PARLAYAN SATIŞ TRENDLERİ

İLETİŞİM GÜCÜ: PARLAYAN SATIŞ TRENDLERİ

AMAÇ

Müşteri davranışlarından yola çıkarak bildiğimiz satış trendlerini nasıl daha etkili kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Satışın günümüz pazarlama stratejileri doğrultusunda iletişimin tartışılmaz gücü ile nasıl şekillenebileceği ve başarılı bir satış süreci için müşteri algı ve davranışlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği paylaşılacaktır. Bu bilgiler ışığında satışçılar tarafından kullanılabilecek taktiklerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

İÇERİK

• Satış-Taktik Satış Nedir?
• Müşterinin Güvenini Kazanmak
• Müşteriyi Tanımak
• Müşterilerin Psikolojik Yapısı
• Müşterilere Doğru Soru Sormak
• Müşteri İtirazlarını Karşılamak
• Satış Kapatmak