İLETİŞİM TEKNİKLERİ İLE VAR OLMAK 

İLETİŞİM TEKNİKLERİ İLE VAR OLMAK 

AMAÇ

Kendimizi doğru ifade edebilmek ve karşımızdakileri doğru anlayabilmek için iletişim tekniklerine hakim olmak ve bu teknikleri hayatımızda aktif bir biçimde kullanmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bireyler hayatta kalabilmek için iletişim kurmak durumundalar ancak iç ve dış etkenler sebebiyle zaman zaman yanlış anlaşılmalar ve olası çatışmalar bu hayatta kalma çabasını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu da akabinde profesyonel ve özel hayatta başarızlıkları doğurabiliyor.

İletişim, bireysel sosyal hayatımız ve kurumsal iş hayatımızda önemli bir parametredir. Birçok kapının kilidinin açılması etkili bir iletişim gerçekleştirmek ile mümkündür. Etkili iletişim sayesinde kişiler ve kurumlar hedeflere ulaşma konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyebilmektedirler.

Bu eğitimin amacı sözel ve sözel olmayan iletişim teknikleri çerçevesinde, sistematik iletişim sürecini örnekler ve vakalar eşliğinde aktararak katılımcıların iletişimin kullanımı ve önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

İÇERİK
• İletişim kavramı - iletişim öğeleri & süreci
• İletişimin kısa tarihsel gelişimi
• İletişim türleri
• İletişim stilleri
• İletişimin temsil sistemleri
• İletişimde algılama süreci
• Kişilik profilleri
• Etkili iletişim becerileri
• İletişimde pozitif düşünce
• İletişimde duygusal zeka
• İletişimde 5N1K
• İletişimde kendini tanımak
• İletişimde önyargısız olmak
• İletişimde çözüm odaklılık
• İletişimde diksiyonun önemi
• İyi bir dinleyici olmak ve özellikleri
• İletişimde empati kurabilmek
• Basit fakat etkili iletişim hataları