İLETİŞİM YOLCULUĞU

İLETİŞİM YOLCULUĞU

AMAÇ
Bu eğitim ile kişinin iletişim süreçlerinde öz farkındalık edinerek proaktif bir yaklaşım benimsemesi amaçlanmaktadır. 
Yolculukta sözlü ve sözsüz iletişime dair anahtar beceriler sunulmaktadır.

İÇERİK
• İletişim engelleri nelerdir?
• Duygusal zeka ile iletişim ilişkisi nedir?
• Empati nedir ne değildir?
• Transaksiyonel analiz ve ego durumları analizi
• 4 adımda şiddetsiz iletişim metodu ile yetişkin dili
• Beden dili ve mikro ifadeler