İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE SATIŞTA KAZANMAK

İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE SATIŞTA KAZANMAK

Amaç: Müşteride satın alma sürecini kolaylaştıran ilişki odaklı satış stratejilerini yaratmak ve hayata geçirmek Müşterilere ulaşmak ve güven ortamı yaratmak için bağlantı kurma yöntemlerini kullanmak Yaklaşımı sunarken ve değer yaratırken müşterilerle işbirliği içinde çözümleri üretmek İtirazları ortadan kaldırmak ve müzakere ihtiyacını en aza indirmek için Satış Modeli uygulamak Müşteri ilişkilerini sürdürmek ve tekrar eden satışı teşvik etmek için kanıtlanmış teknikleri kullanmak

Satış Tutumu

• Çözümü benzersiz kılan noktaların tanımlanmak

• Çözümün gerçek değerini ortaya koymak

• Kazandıran güvenli bir tutum için prensipleri uygulamak

• Eylemleri yönlendirecek hedefleri tanımlamak

Erişim Kazanmak

• Nitelikli bir müşteri havuzunu yaratmak için ön araştırma ve arama yöntemlerini kullanmak

• İdeal müşteriyi tanımlayan Müşteri Profili çalışması yapmak

• Müşteri nezdinde güvenirlik yaratmak ve değer iletmek

• Potansiyel müşterilerin çözümlerimiz ile ilgili algısını anlayabilmek için teknikler uygulamak

3-Keşfetmek

• Müşteri tiplerini ve onları neyin motive ettiğini ayırt etmek

• Alıcının satın alma ihtiyacını artırmak ve aciliyet duygusunu yaratmak için metotlar uygulamak

• Gerekli bilgileri alabilmek için güçlü sorular hazırlamak

• Müşterilerin çözümümüzden neler bekleyebileceğini tanımlayarak müşteride ilgi yaratmak

Değer İletişimi

• Müşteriye , değer yaratma yeteneğinizi güvenle aktarmak için yöntemler kullanmak

• Çözümleri, alıcının mantığına ve duygularına hitap edecek şekilde sunmak

• Müşteriyi ikna etmek için kanıt kullanmak

• Çözümü etkili bir şekilde aktarmak için plan hazırlamak

İtirazları Karşılamak

• Gerçekten söylenmek isteneni anlamak için empatik dinlemek

• Sözlü olmayan satın alma ve uyarı işaretlerini anlamak

• Daha düşük direnç gösterilmesini sağlamak için anlaşma noktalarını belirlemek

• İtirazların üstesinden gelmek için anlaşma noktalarını belirlemek

İlişki Taahhüdü ve Devamlılığı

• Satışı özgüvenle istemek

• Müşterinin taahhüdünü almak için duruma uygun yöntemi seçmek

• Hataları yönetmek için bir plan oluşturmak

• Müşterileri takip etmek ve ilişkide kalmak için sistem oluşturmak

İlişki Ağını Genişletmek

• Anında güvenirlik sağlamak için hikaye anlatma tekniklerini uygulamak

• Potansiyel müşteri havuzunu genişletmek için en iyi arama uygulamalarını belirlemek

• Yeni iş fırsatları getiren şampiyonlardan oluşan bir referans ağı oluşturmak

• Etkiyi artırmak için en iyi networking tekniklerini belirlemek