İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI

AMAÇ

Doğru kişiler, doğru ücretle, doğru zamanda, doğru yerlerde, doğru işleri yapıyor mu? Dijital dönüşüm, iş gücü dinamiklerini hızlı bir şekilde değiştirirken geleceğin iş gücünü doğru planlayabiliyor muyuz? 

Akademi olarak, şirketlere organizasyonlarını geliştirmeleri ve çalışanlarının rolleri ile kariyerlerini güçlendirerek katma değerli olmaları için uluslararası ölçekte destek sunuyoruz. Gerçek anlamda başarılı bir dönüşüm ancak davranışsal ve kültürel değişim ile mümkündür. Unutmayalım ki, bir şirketin en önemli sermayesi insandır. Dünyanın en başarılı sanayicilerinden biri olan Henry Ford insan faktörüne şu sözleri ile dikkat çekiyor: ‘Fabrikalarımı alabilirsiniz, binalarımı yakabilirsiniz fakat çalışanlarımı bana geri verin; bu işi hemen yeniden kurarım.’ 
• Organizasyonel dönüşüm
   * Şirket stratejilerinin incelenmesi
   * Organizasyon verimlilik analizi
   * Operasyonların modellenmesi
   * Organizasyonel yapının tasarımı
   * Dönüşüm süreçlerinin yönetimi
   * Maliyetlerin detaylı analizi
   * İnsan kaynakları etkinlik analizi
   * İnsan kaynakları teknolojileri
   * İnsan kaynakları ortak hizmet merkezi ve dış kaynak kullanımı

• Yetenek yönetimi
   * Organizasyon yönetimi
     1. Pozisyon profilleri
     2. Yetkinlik tanıtımı
     3. Operasyonlara bağlı İK verimlilik göstergeleri
     4. Sistem ve standart talimat
   * Seçme ve yerleştirme
     1. Kariyer platformlarının etkin kullanımı
     2. Yetkinlik bazlı mülakat eğitimleri
     3. Pozisyon bazında vaka çalışmaları
     4. Oryantasyon süreci
   * Ücretlendirme ve yan haklar
     1. Kişi değerlendirmeleri
     2. Kademe geçiş standartları ve yan haklar
     3. Piyasa verileri
     4. Ücret araştırmaları    
   * Performans değerlendirme
     1. Performans-Potansiyel matrisleri
     2. Prim sistemi tasarımı
     3. Ödüllendirme süreçlerinin oluşturulması
   * Kariyer ve yedekleme planlaması
     1. Kritik pozisyonları belirleme faktörleri
     2. Yetkinlikleri ölçülmüş yetenek havuzu
     3. Dağılım ve maaş etkisi modeli
   * Eğitim ve gelişim
     1. Akademi
     2. İç eğitmen yetiştirme programı
     3. Yönetici geliştirme programı
     4. Eğitim etkinliğinin ölçülmesi

• ​​​​​​​Destek birimleri
   * Bordro ve özlük işlemleri
     1. Zaman yönetimi
     2. Muhasebe bütünleşmesi
     3. İşkur işbaşı eğitim programı
   * Çalışan ilişkileri
     1. Çalışan memnuniyet anketi
     2. Periyodik toplantılar
     3. Sosyal faaliyetler
   * İhtilaf yönetimi
   * Dış akıl kullanımı